Mărturii Meditaţii

„Doi sau trei…”

„Că unde sunt doi sau trei, adunaţiîn numele Meu, acolo sunt şi Euîn mijlocul lor” (Mt 18, 20) .

Domnul Iisus a făcut ucenicilorSăi – care L-au urmat, L-auascultat, L-au iubit şi au fost alături de El şi la bine şi la greu – această promisiune de la Matei, cap. 18, vers. 20, dar nu numai lor, ci şi tuturor celor care-L vor urma şi iubi la fel caucenicii Săi până la sfârşitul veacurilor.

Însă Mântuitorul le mai spune şi că vor veni mulţi, tot în Numele Lui, care vor prooroci, vor face minuni, vor scoate draci, se vor da drept prooroci, alţii chiar hristoşi, înşelând pe mulţi, chiar dintre cei aleşi. Toţi aceştia vor predica de vor uimi lumea, dar acestora Domnul le va zice la Judecata de Apoi: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine, cei ce lucraţi fărădelegea! (Mt 7, 23). Domnul ne zice nouă, tuturor, ca pe aceştia să nu-i urmăm, să nu mergem după ei. În vremurile din urmă, se vor umple ţara şi lumea de astfel de prooroci, de propovăduitori de-ai satanei, care vor duce lumea în eroare, „predicând” cuvântul lui Dumnezeu, înşelând şi minţind pe cei lesne-crezători, promiţându-le o mântuire ieftină, ducându-se apoi cu ei cu tot în iad.

Puţini vor fi cei curaţi cu inima care-L vor urma şi iubi pe Mântuitorul întocmai ca ucenicii Săi, dar mulţi vor fi cei care nu vor vrea să se despartă de păcat, vrând totuşi să slujească şi Domnului. Într-o mână mergând cu paharul, iar în cealaltă cu Biblia, cu predica; în faţă cu credinţa, în spate cu desfrânarea, cu înşelătoria, cu minciunile, cu afacerile necinstite; alţii prin adunări umblând după întâietate, să atragă pe cât mai mulţi de partea lor, ducându-i într-o rătăcire sigură.

Aceste vremuri le trăim noi astăzi.
Puţini, foarte puţini vor mai rămâne în Duhul curat al Domnului, al Oastei Sale. Doar acestora le zice Domnul că oricând şi oriunde vor fi adunaţi în Numele Lui, El va fi în mijlocul lor. Celorlalţi mulţi care şi-au permis să trăiască oricum şi cu Dumnezeu şi ca lumea, dacă i-ai întâlnit în oraş, pe stradă, nu i-ai putut deosebi de fiii lumii acesteia, cei uşuratici şi nenăscuţi din nou. Deci, chiar dacă şi aceştia s-au adunat şi au lucrat în numele Domnului sau al Oastei Lui, El le va spune: Nu ştiu cine sunteţi, niciodată nu v-am cunoscut! Poate că mulţi dintre aceştia au fost foarte talentaţi, propovăduitori, scriitori, cântăreţi, chiar făcători de minuni; cu atât mai grea osândă vor primi, alungându-i ca pe nişte blestemaţi.

Să luăm aminte, să stăm cu frică şi cu cutremur: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit de nimeni! Să ne cercetăm bine, în lumina Evangheliei, cum ne e viaţa, să ştim de pe acum cum ne va fi judecata, ca să nu ne pomenim atunci cu cea mai mare şi grea surpriză. Cuvântul Domnului spune că două femei vor fi la moară şi una va fi luată, cealaltă lăsată; doi vor fi la câmp şi unul va fi luat, iar celălalt lăsat; doi vor fi în acelaşi pat şi unul luat, celălalt lăsat; zece fecioare în aceeaşi biserică sau adunare, celor cinci li se va deschide uşa, celorlalte cinci li se va închide în faţă… (cf. Matei, cap. 24 şi cap. 25).
Oare, eu şi tu între care vom fi?…

Viorel BAR

Lasă un răspuns