Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Fratele Traian Dorz – omul înãlțimilor (n. 25 decembrie 1914 – d. 20 iunie 1989)

Fratele Traian Dorz – omul înãlțimilor (n. 25 decembrie 1914 – d. 20 iunie 1989)

Fratele Traian Dorz – omul înãlțimilor (n. 25 decembrie 1914 – d. 20 iunie 1989)

Creştinismul este religia care se deosebeşte fundamental de toate celelalte religii. Oamenii care studiază fenomenul religios detaşaţi de realitatea existenţei religiilor le pun pe toate de aceeaşi parte, clasificându-le doar după criterii accesibile categoriilor lorfilozofice. Or, a vorbi despre religie ca despre un fenomen generalacceptat, în care să fie cuprinse toate religiile lumii, este ca şi cumai pune de aceeaşi parte, de pildă, binele şi răul. O imagine elocventă a ceea ce înseamnă Creştinismul faţă de toate celelalte religii esteaceea în care ne imaginăm o linie orizontală care să însemne hotarul ce desparte pământul de înaltul cerurilor, viaţa pământească deviaţa cerească. Toate religiile în afara Creştinismului, împreună cuîntemeietorii lor, sunt aşezate într-un asemenea grafic având direcţiafinală îndreptată înspre cele de jos, în adâncurile pământului, iar Creştinismul, avându-L în prim-plan pe Mântuitorul Iisus Înviat, este aşezat ca fiind singura săgeată ce ţâşneşte în sus, spre înălţimi infinite, în viaţa veşnică.

M-am gândit la această imagine atunci când s-a pus problemaierarhizării poeţilor români din istoria Neamului nostru. Se întrebauunii: Oare, care poet este mai mare, Eminescu sau Coşbuc; Blagasau Macedonski; Arghezi sau… Dorz? Nu cred că se poate face o ierarhizare a poeţilor care au scris şi ei câte o poezie cu accent creştin, în care ierarhizare să concureze şi fratele Traian Dorz. E drept că sunt poeţi români care au scris cu precădere multe poezii creştine, dar scrisul dorzian – şi nu mă refer aici numai la poezie –este mult deasupra tuturor celor care, în opera lor, au amestecatlumina cu întunericul, albul cu negrul, binele cu răul. Fratele Traiana scris exclusiv pentru Hristos. Poetul bihorean oficiază în slujba cuvintelor într-o neîntreruptă sărbătoare a creaţiei/a creării, ca un mare preot al sfintelor cuvinte.

Fratele Traian Dorz nu este numai Poetul prin excelenţă, ci, în aceeaşi măsură, este şi prozatorul, eseistul, învăţătorul adevărurilor de credinţă, dovedindu-se a fi astfel un adevărat mentor religios, cum s-a văzut în rubrica acestui an la fiecare număr din Foaie. Şi, nu în ultimul rând, el este mult mai mult: este martirul Golgotei, pildă jertfitoare pentru Hristos. Iar pilda şi suferinţele lui au înmulţit numărul ostaşilor încă în vremea regimului ateu, la fel cum, în primele veacuri, se înmulţeau creştinii: „Ori de câte ori suntem seceraţi de voi, ne facem şi noi numeroşi; sămânţa este chiar sângele martirilor. (…) Aici stă contradicţia între lucrurile divine şi cele umane: în timp ce voi ne osândiţi, Dumnezeu ne mântuieşte” (Tertulian,Apologeticum, PSB 3, EIBMBOR, Buc., 1981, pg. 109).

Centenarul Traian Dorz a fost marcat de-a lungul întregului an2014 cu numeroase acţiuni, publicări şi luări de poziţii: i-au fost alocate pagini ample în Almanahul «Iisus Biruitorul» pe 2014; la fiecare două numere i-a fost dedicată o pagină în Foaie; Adunarea de Tineret pe Ţară – Beiuş, 26 aprilie 2014 – a avut ca temă exact subiectul în discuţie; «Iisus Biruitorul» nr. 25/2014 a fost întocmit ca număr festiv în cinstea fratelui Traian; cartea «Cea dintâi condiţie a mântuirii: Naşterea din nou», apărută de curând la Editura noastră, reflectă în mod complet gândirea fratelui Traian despre naşterea din nou; adunarea aniversară din 29 noiembrie, a.c., de la Galaţi, a avut ca temă sărbătorirea fratelui Traian; luna decembrie a acestui an este marcată în Foaie prin patru editoriale în cinstea şi memoria marelui înaintaş; adunarea aniversară din 13 decembrie, a.c., de la Sibiu, va fi, de asemenea, organizată ca o încununare a celor prezentate mai sus; multe luări de cuvânt la multe adunări anuale, inclusiv la aceea de comemorare din iunie, de la Mizieş, toate auarătat dimensiunea duhovnicească şi ortodoxă a personalităţii fratelui Traian şi a operei sale.

Pătrunzându-te de opera dorziană şi de mesajul ei, care vine dintr-o dragoste fierbinte pentru Iisus, poţi înţelege ce înseamnă înnoirea şi renaşterea, cucerirea vieţii spirituale, acceptarea invaziei luminii necreate care transfigurează totul, schimbând răul în bine.

Cum spuneam mai sus, Creştinismul aduce un mesaj mai presus de toate religiile, iar fratele Traian Dorz, prin opera sa, este săgeata ce duce în sus, mereu mai sus, spre înălţimi nebănuite….

Aurel MATEI
articol publicat în săptămânalul duhovnicesc al Oastei Domnului
Anul XXV, nr. 51 (975) 15-21 DECEMBRIE 2014

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!