Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 19 Mai – În timp ce prigonitorul ocărăşte

19 Mai – În timp ce prigonitorul ocărăşte

19 Mai – În timp ce prigonitorul ocărăşte

19 mai. Psalmul 57, v. 3

 În zilele nenorocirii celui credincios, trei sunt cei care lucrează:

1. vrăjmaşul care aruncă ocări, sau palme, sau sentinţe grele, sau ameninţări de moarte…;

2. credinciosul care se roagă, rabdă, geme, crede, nădăjduieşte spre Domnul şi aleargă sub aripile Lui…

3. şi Dumnezeu, Care îi pregăteşte robului Său izbăvirea, chiar în timpul în care vrăjmaşul îi aruncă cele mai înjositoare ocări

şi cele mai înfuriate ameninţări, când îi pregăteşte cea mai răzbunătoare lovitură şi cea mai duşmănoasă nimicire.

 

O, de câte ori ochii Bisericii lui Hristos n-au văzut acest lucru în istoria ei milenară pe pământ! Şi chiar mulţi ochi care încă nu s-au închis ai multor credincioşi au putut vedea cum, în timp ce asupritorul lor arunca ocările cele mai înfricoşate, Dumnezeu deschidea uşa izbăvirii pentru cel care suferea pe nedrept, pentru cel care se ruga gemând, pentru cel care răbda, încrezându-se cu nădejde în Hristos. De aceea, ori de câte ori un neam nevinovat va cădea în mâinile unui asupritor mai puternic ca el, omul cel drept al lui Dumnezeu să nu se teamă, ci să se roage cu credinţă, să aştepte cu răbdare — şi va vedea cum Dumnezeu îi va aduce izbăvirea chiar în faţa vrăjmaşului său asupritor.

       Are Dumnezeu totdeauna şi puterea, şi grija, şi căile prin care să pregătească la timp izbăvirea aleşilor Lui (2 Petru 2, 4-9). Nu vă temeţi, copii ai lui Dumnezeu! Nu te teme, Biserică a lui Hristos! Şi nu te teme, mică turmă a credinţei Lui! (Luca 12, 32). Nu vă temeţi în zilele asupririi şi în vremea ameninţărilor vrăjmaşului vostru. Nu vă temeţi nici când sunteţi aruncaţi cu ameninţările cele mai înfuriate în întunericul peşterilor nimicitoare. Puterea care vă ocroteşte nu poate fi oprită nici de zidurile cele mai groase, nici de cele mai ascuţite arme! Nu se va întâmpla ceea ce crede vrăjmaşul vostru, nici ceea ce vă temeţi voi, ci se va întâmpla ceea ce a promis Cuvântul lui Dumnezeu: veţi fi izbăviţi la timp! Veţi vedea fericiţi cum — prin înţelepciunea şi prin puterea lui Hristos — totul se va schimba spre binele şi folosul vostru. Peste voia şi peste puterea vrăjmaşilor voştri, Dumnezeu va face ca întristarea şi temerile voastre să se prefacă în bucurie (Ioan 16, 20). Păstorul vostru Cel Bun vă va întinde masa în faţa potrivnicilor voştri şi vă va umple paharul bucuriilor până la revărsare (Ps. 23, 5). Căci aşa ştie El, Domnul, să-Şi râdă de Haman totdeauna, ajutându-l pe dreptul şi credinciosul Său, prigonit pe nedrept, înălţând pe cel smerit şi prăbuşind pe cel asupritor (Estera 7, 9-10; Mat. 23, 12; Iov 22, 29; Iac. 4, 6; 1 Petru 5, 5-6).

       O, Doamne Iisuse, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor, fii binecuvântat, căci Tu veghezi totdeauna cu dragoste şi cu grijă asupra tuturor alor Tăi! Tu, Care ai salvat pe apostolul Tău prin îngerul sfânt (Fapte 12, 7-10), vei avea totdeauna la îndemână un înger prin care să deschizi uşile temniţelor ca să izbăveşti pe ai Tăi. Vei avea totdeauna o cale de scăpare pentru ei, chiar dacă ar trebui să cutremuri temeliile temniţelor în care zac ei (Fapte 16, 26). Ca să fie văzută puterea Ta chiar şi de către acei puşi să le facă rău aleşilor Tăi (Fapte 16, 29-34) sau de către cei care i-au vândut şi răstignit (Mat. 27, 4; Marcu 15, 39). Ajută-mă, Doamne Iisuse, şi pe mine să nu mă mai îndoiesc niciodată de marea Ta putere, care îşi va arăta izbăvirea şi faţă de mine, la timp, după cum şi-a mai arătat-o de atâtea ori, chiar când vrăjmaşul meu ocăra mai înfuriat. Căci Tu, Doamne, eşti Acela Care poţi face totul în cer şi pe pământ! Amin 

error

Author: G.Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!