Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ÎNTRE LEGE ŞI HAR

ÎNTRE LEGE ŞI HAR

ÎNTRE LEGE ŞI HAR

„Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos” (In 1, 17).

Printre tunete şi fulgere, la Muntele Sinai, poporul lui Israel a primit Legea. Focul de pe Muntele Sinai era un foc înfricoşat. Şi Israel nu trebuia să uite tunetele şi fulgerele Legii şi dreptăţii dumnezeieşti, ca să nu păcătuiască. În amintirea lui trebuia să rămână mereu vie şi trează icoana focului mistuitor şi pedepsitor al păcatului.

Şi sub muntele în flăcări poporul se îngrozeşte, făgăduind ascultare; dar n-au trecut decât puţine zile şi căderea ruşinoasă în idolatrie a arătat cât de slab, neputincios şi nestatornic este omul în firea sa.

La început omul a crezut că poate face binele şi i s-a dat Legea, pe care însă n-a putut să o ţină. Şi istoria omului de sub Lege sfârşeşte dureros cu plângerea: „Vreau să fac binele, dar nu pot să-l fac, căci răul este lipit de mine… Ah! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”.

Ce este strigătul din Psalmul 51 şi atâtea altele din Psalmi şi Profeţi, ce sunt chemările şi rugăminţile şchiopilor, slăbănogilor, orbilor, leproşilor şi păcătoşilor din Evanghelie: „Doamne, ai milă de noi!”, decât falimentul omului, care nu mai poate să facă nimic; şi atunci se aruncă în ţărână înaintea lui Dumnezeu, cerând milă şi mântuire.

Atunci vine harul, care-i aduce această mântuire. Domnul Iisus a venit în lume ca într-un grozav spital sufletesc, pentru a răspunde nevoilor omeneşti, potrivit marii iubiri a lui Dumnezeu care vrea să mântuiască pe om.

El nu vine să ceară, ci să dea.

În Psalmul 40, 6-10 este arătat scopul venirii Lui ca trimis al Tatălui, prin cuvintele: „Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. Atunci am zis: «Iată-mă, că vin! În sulul cărţii este scris despre Mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare; iată că nu-mi închid buzele. Tu ştii lucrul acesta, Doamne! Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău şi mântuirea Ta şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare»”.

Aceasta arată deosebirea dintre Lege şi har, dintre Ve­chiul şi Noul Testament. Legea cere omului să-i îndeplinească poruncile şi-l osândeşte dacă nu le împlineşte. Dar ce poate face omul, biet animal obosit, trăgând la carul încărcat cu cele peste 600 de porunci ale Legii, din care, dacă ai călcat una, te‑ai făcut vinovat de toate? Cât de drept este strigătul: „Nu mai pot gemând!… Ai milă de mine, Doamne!”.

Bolnavul de la lacul Betezda caută un om. Îl aşteaptă mereu şi nu vine… El nu poate să intre în scăldătoare; trebuie să fie ajutat de un altul. Ştie ce trebuie, dar nu poate! Aceasta este încheierea la care a ajuns omul sub Lege: neputinţa.

Dar aşteptarea omului n-a fost zadarnică. Dumnezeu a coborât la el, în Fiul Său iubit.

Sfârşitul Legii este Hristos (Galateni). Noul Testament începe nu cu porunci, ci cu un Nume de har: IISUS, care înseamnă Mântuitor. Îndreptând toţi ochii spre El, Ioan Botezătorul spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatul lumii” (In 1, 29).

În Domnul Iisus noi am primit un Mântuitor. Dar cum ne-a mântuit? „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn” (I Ptr 2, 24). „A fost străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El şi prin rănile Lui, noi suntem tămăduiţi” (Is 53, 5). El ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi” (Gal 3, 13). „A şters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce” (Col 2, 14).

Astfel El ne-a scos de sub porunca şi pedeapsa Legii şi ne-a adus sub ascultarea credinţei, căci „eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu” (Gal 2, 19). În loc de Sinai, Golgota! În locul focului şi fulgerelor de pe Sinai, glasul dulce al Evangheliei: „Atât de mult a iubit Dum­nezeu lu­mea, încât şi pe Fiul Său L-a dat, pentru ca oricine cre­de într-În­sul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (In 3, 16).

În loc de porunca: „Să nu se apropie nimeni!”, avem chemarea: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi!”. „Şi după ce voi muri, a spus Iisus, voi trage pe toţi oamenii la Mine.”

Muntele Legii este înspăimântător; Domnul Iisus e blând şi plin de iubire. Îngrozit, Israel a cerut atunci să nu le mai vorbească Dumnezeu. În jurul lui Iisus se strângeau noroadele cu miile, ca să-I asculte cuvântul.

La Sinai e frica, la Golgota e dragostea. La Sinai se pedepseşte păcatul, la Golgota se iartă. Aceasta e deosebirea dintre Lege şi Har, între Sinai şi Golgota.

Ca să fii mântuit, trebuie să vii la Iisus, să te încrezi în El. „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără Lege; despre ea mărturisesc Legea şi prorocii – şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este deci nici o deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus” (Rom 3, 20-24).

Ioan MARINI
din ”HRANĂ PENTRU FAMILIA CREŞTINĂ”
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2015

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!