Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Maria Brăiloiu din Bucureşti

Maria Brăiloiu din Bucureşti

Maria Brăiloiu din Bucureşti

Între fraţii şi surorile de la începutul Oastei din Bucureşti, un nume smerit, dar minunat, a fost al surorii noastre Maria Brăiloiu din Săruleşti. Fiind dintr-o familie mai înstărită, ea şi-a pus de la început în slujba Domnului – o dată cu inima ei – şi tot ce avea ea. În casa ei aveau loc cele mai frumoase şi calde adunări frăţeşti. La masa ei ospătau zilnic multe suflete care, pe lângă hrana cea trupească, aflau totdeauna şi o dulce şi gustoasă hrană sufletească.

Fiind un suflet cu o aleasă educaţie pământească, sora Maria s-a ocupat şi cu scrierea şi traducerea unor lucrări de o mare şi frumoasă valoare evanghelică şi educativă.

A tradus în româneşte nişte frumoase lucrări din limbile engleză şi germană, printre care Copiii noştri, o minunată şi folositoare lucrare duhovnicească pentru mame şi copii. Şi, de asemenea, Gruparea din Oxford, cuprinzând largi descrieri despre această mişcare duhovnicească din Anglia, care are o puternică asemănare cu Oastea Domnului prin felul cum crede şi lucrează. Aceste lucrări scrise de ea s-au răspândit şi printre fraţii din Oastea Domnului, făcând o puternică şi luminoasă lucrare duhovnicească în inimile celor ce le-au citit.

Sora Maria Brăiloiu a colaborat şi la foile Oastei Dom­nului, ani de zile, cu minunate lucrări originale şi cu traduceri, scrise cu o inimă plină de dragoste şi de smerenie.

Prin «Isus Biruitorul» se păstrează şi unele dintre faptele şi scrierile ei, despre care Părintele Iosif avea o mare preţuire. Astfel într-un loc, Părintele Iosif scria:

„Al şaptelea dar de 1000 lei l-am primit de la mult ostenitoarea şi iubita noastră soră în Domnul, Maria Brăiloiu din Săruleşti, Ilfov. Darul ei este însoţit de aceste scurte, dar mult spunătoare cuvinte: Pentru casa «Isus Biruitorul». Dumnezeu să binecuvânteze casa din care va ieşi lumina Cuvântului Său.

 

În «Isus Biruitorul» din 1936, ea salută cu toată dragostea marea adunare din Sighişoara prin cuvintele de mai jos:

„Iubiţi fraţi. Am aflat prin foaia noastră că poimâine, 12 iulie, e o mare adunare la voi. Sunt alături de toţi fraţii şi toate surorile de acolo cu dragostea mea şi cu tot sufletul meu. Domnul să binecuvânteze adunarea care se va ţine în Numele Lui. Să aducă dragostea Lui între noi toţi. Spuneţi fraţilor din Sibiu să spună scumpului nostru părinte Iosif că sunt alături de el şi că mă rog zilnic pentru el.

Facă-se Voia Părintelui nostru Cel Ceresc cu gornistul nostru. Noi suntem bine aici. Ne adunăm şi noi în toate sărbătorile cu părintele nostru Stelian.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos să întărească Oas­tea Sa de peste tot. A voastră soră,

Maria Brăiloiu.”

În «Isus Biruitorul» din 26 aprilie 1937, ea îi scrie Părintelui Iosif următoarele:

„Hristos a înviat! Scumpul nostru părinte, Domnul să-ţi umple inima de pacea Lui. El să te lumineze, să te întărească să faci lucrarea Lui şi să ne fii călăuză cum ne-ai fost şi până acum. Citesc foaia cu cutremur şi cu rugăciune. O Doamne, dă duhul înţelepciunii şi al descoperirii celor care conduc Biserica Ta.

Scumpe părinte, ştiu că El nu te va părăsi niciodată, căci eşti unealta Lui. Şi chiar această suferinţă dovedeşte că eşti un ales al Domnului.

Domnul păcii este deasupra noastră.

Sora Maria Brăiloiu.”

 

Sora Maria a trecut la Domnul în timpul războiului, cu o credinţă biruitoare şi statornică până la sfârşit.

Domnul Iisus îi va răsplăti în ceruri cu viaţă veşnică toate ostenelile şi jertfele ei pentru El şi pentru ai Lui.

Iată o pildă vrednică de urmat, pe care trebuie să nu o uităm niciodată nici noi, nici urmaşii noştri. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!