Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 7 Martie – Am mărturisit… şi n-am ascuns

7 Martie – Am mărturisit… şi n-am ascuns

7 Martie – Am mărturisit… şi n-am ascuns

7 martie – Psalmul 32, vers 5

Cea mai frumoasă parte a fiinţei noastre este sinceritatea. Cea mai fericită clipă din rugăciunile noastre, din vorbirea noastră şi din trăirea noastră este aceea în care, cu priviri sincere, cu lacrimi sincere şi cu cuvinte sincere, dintr-un duh sincer, cu o zdrobire de inimă şi pocăinţă sinceră, ne recunoaştem vina şi ne mărturisim păcatul.   Când, fără prefăcătorie şi fără îngâmfare ascunsă ori arătată pe faţă, mărturisim totul, nu numai în taină, lui Dumnezeu, ci şi pe faţă, acelora dintre oameni cărora le suntem datori să facem acest lucru. Nu se poate despovăra conştiinţa noastră, nu se poate uşura sufletul nostru şi nu ni se poate ierta păcatul făcut, nici în veacul acesta şi nici în cel viitor, dacă nu-l mărturisim deplin şi dacă nu-l îndreptăm sincer, în tot ce mai putem din urmările lui.   Orice păcat este o încălcare a voii lui Dumnezeu şi a dreptăţii Lui. Orice păcat este un rău adus lui Dumnezeu şi semenilor noştri. De aceea orice păcat are pedeapsă, potrivit cu mărimea lui. Păcatele mărturisite deplin, lui Dumnezeu şi celor încredinţaţi în Biserica Sa cu însărcinarea aceasta, au făgăduinţa iertării. Dacă totul se face potrivit cu porunca lui Hristos, toate păcatele mărturisite şi lepădate pot fi şi sunt iertate deplin. Pentru că pedeapsa lor s-a cuprins în răscumpărarea Sângelui lui Iisus Hristos, vărsat pentru ele.   Cele nemărturisite sau părţile rămase ascunse în mărturisire rămân peste sufletul care le-a săvârşit, cerând mereu osânda, ca plată pentru făptuirea lor, de la dreptatea lui Dumnezeu. Fericit este sufletul acela care, când se cercetează singur sau când este cercetat de bunăvoinţa şi dragostea frăţească, mărturiseşte şi nu ascunde!… Care nu se împotriveşte tăgăduind sau îndreptăţindu-se sau învinuind pe alţii de răul cel făcut de el sau ascunzând chiar partea care este cea mai vinovată sau prefăcându-se — ci recunoaşte, mărturiseşte şi părăseşte osândind păcatul în care a trăit.   Vai de sufletul acela care face păcatul şi trăieşte cu păcatul ani de zile pe conştiinţa sa, fără să-l mărturisească, ci şi-l ascunde sau îl neglijează!… Iar când nu-l mai poate ascunde, caută îndreptăţiri şi scuze… Caută „acoperiri“ şi „legalizări“ pentru nelegiuirea sa.   Vai de sufletul acela care fuge de mărturisire sau se împotriveşte ei! Vai de acela care ani de zile nu caută scaunul mărturisirii şi Sângele Împărtăşirii iertătoare! Pentru că păcatul nemărturisit este ruina şi rugina nimicitoare a sufletului său.   Preaiubite suflet, nu amâna mărturisirea păcatului tău şi nu-ţi ascunde nelegiuirea ta! Nu căuta să dai vina ta pe alţii şi nici nu afla scuze sau îndreptăţiri, căci acestea vor grăbi şi vor mări osânda ta! Ci vino cu căinţă şi pocăinţă smerită şi sinceră la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, şi, mărturisind păcatul tău, cere-I Lui cu lacrimi iertarea pentru el! Osândeşte-ţi tu păcatul tău şi-l părăseşte, înainte de a te osândi şi părăsi el pe tine!

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!