Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home MIJLOACE DE ÎNDUHOVNICIRE ( III )

MIJLOACE DE ÎNDUHOVNICIRE ( III )

MIJLOACE DE ÎNDUHOVNICIRE ( III )

Semnele văzute la Pogorârea Duhului Sfânt peste Biserica Primară au fost:

  • vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede şi a umplut toată casa unde şedeau ei;
  • li s-au arătat împărţite limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei
  • s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor duhul a grăi (cf. Fapte 2, 2-4).

„Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul” (In 3, 8). Vântul dărâmă copacii falnici, mai puţin întemeiaţi, îi smulge din rădăcini, ridică nori de praf, dărâmă ce este putred, alungă păcatele din suflet, dărâmă tot ce este rău şi necurat, alungă orânduirea putredă din suflet, purifică şi sfin-ţeşte inima şi cugetul şi întreaga făptură.

Cine se naşte din Duhul se înnoieşte prin har, devine făptură nouă prin Hristos-Domnul, primeşte ungerea din partea Celui Sfânt şi har peste har, se uneşte cu Hristos, trăieşte în veşnică părtăşie cu El prin Duhul Sfânt, se naşte în Hristos, se uneşte cu El şi Hristos Se naşte în chip duhov-nicesc în făptura sa (cf. II Cor 5, 17).

Dumnezeu face lucruri mari, pe care noi, adesea, nu le pricepem; tună cu glasul Lui în chip minunat (cf. Iov 37, 5). Cine ar putea să-I întunece planurile prin cuvântări fără pricepere? (cf. Iov 38, 2). Dumnezeul nostru este un foc mistuitor (cf. Evr 12, 29). Lucrarea este mistuitoare. Dumnezeu are un foc care arde rugina şi sub lovituri de ciocan totul se modelează. Dragostea Lui are menirea să ardă iubirile deşarte ale lumii acesteia. Dar Dumnezeu mai are un foc în care cei răi, mândri şi îngâmfaţi vor arde ca miriştea. Căci „dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a Judecăţii şi văpaia unui foc care va arde pe cei răzvrătiţi” (Evrei 10, 25-27; II Tes 1, 8). Cine nu se lasă modelat de lucrarea focului dragostei Lui şi a ciocanului care este Cuvântul lui Dumnezeu, şi prin har să devină făptura cea nouă care este Hristos-Domnul, împotri-vindu-se, îşi agoniseşte mânia focului veşnic, care-l va arde fără mistuire (cf. II Tes 1, 8).

Ilie, deşi era om ca noi, dar nu cum suntem noi, pentru spiritualitatea sa, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi, trimiţând foc de la Domnul, a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ (cf. I Regi 18, 38), ca să întoarcă inima poporului spre Dumnezeu, spre Binele absolut (cf. v. 27). Că minunat este Dumnezeu şi de nepătruns în lucrările Sale se vede şi din taina înălţării proorocului Ilie la cer, în carul cel de foc.

va urma

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *