Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Minunează-te, auzind această taină înfricoşătoare

Sfântul Simeon Noul Teolog – Minunează-te, auzind această taină înfricoşătoare

Sfântul Simeon Noul Teolog – Minunează-te, auzind această taină înfricoşătoare

Toţi sfinţii zămislesc în ei pe Cuvîntul lui Dumnezeu în chip apropiat cu Născătoarea de Dumnezeu şi îl nasc pe El şi El se naşte în ei şi ei se nasc din El. În ce fel sînt fii şi fraţi şi mame ale Lui.

Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu, intrînd în pîntecele preasfintei Fecioare şi luînd trup din ea şi făcîndu-se om, s-a născut, cum am spus, om desăvîrşit şi Dumnezeu desăvîrşit, fiind acelaşi amîndouă în chip neamestecat. Ia aminte deci : cum se petrece cu noi acest lucru mai mare ca noi ? Fiecare din noi oamenii credem în El, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul pururea Fecioarei şi Născătoarei de Dumnezeu Maria şi, crezînd, primim cuvîntul despre El cu credinţă în inimile noastre ; ca urmare mărturisindu-L cu gura şi pocăindu-ne îndată din suflet de fărădelegile săvîrşite de noi mai înainte, precum a intrat Dumnezeu, Cuvîntul Tatălui, în pîntecele Fecioarei, aşa Cuvîntul se află şi în noi ca o sămînţă  . Minunează-te, auzind această taină înfricoşătoare şi primeşte acest cuvînt vrednic de credinţă cu toată încredinţarea şi credinţa. Deci îl zămislim pe El nu în chip trupesc, cum L-a zămislit Fecioara şi Născătoarea de Dumnezeu, ci înţelegător şi fiinţial. Şi-L avem în inimile noastre pe Însuşi Acela pe care L-a zămislit şi Fecioara Maria, cum zice dumnezeiescul Pavel : «Dumnezeu, Care a zis să strălucească lumina din întuneric, Care a strălucit în inimile noastre spre luminarea cunoştinţei Fiului Său» (2 Cor. IV, 6). Căci trupul Domnului este trupul Născătoarei de Dumnezeu. Şi împărtăşindu-ne din însuşi trupul îndumnezeit al Domnului, mărturisim şi credem că ne împărtăşim de viaţa veşnică, dacă nu-l mîncăm pe acesta cu nevrednicie şi deci mai degrabă spre osînda noastră. Iar rudenii ale ei sînt sfinţii în chip întreit. După un chip, pentru că au rudenia din acelaşi lut şi din aceeaşi suflare, sau suflet ; după al doilea chip, pentru că au comuniune şi părtăşie cu ea, prin trupul luat din ea ; iar după al treilea, pentru că prin sfinţenia ce se înfăptuieşte în ei după Duh, fiecare are în sine prin ea pe Dumnezeul tuturor zămislit în sine, precum L-a avut şi ea. Căci deşi L-a născut şi trupeşte, dar L-a avut întreg în sine totdeauna şi-L are şi acum şi pururea, şi duhovniceşte, şi-L are la fel, în chip nedespărţit. Aceasta e taina nunţilor, pe care le-a făcut Fiului Său Tatăl cel împreună-veşnic şi de aceeaşi cinste. Şi a chemat pe mulţi şi a trimis pe slujitorii Săi să-i cheme pe cei invitaţi la nunţi şi nu au voit să vină.

*Selecție de idei principale

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!