Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home MULŢIMILE ŞI HRISTOS

MULŢIMILE ŞI HRISTOS

MULŢIMILE ŞI HRISTOS

1. Când nu sunt împinse contra lui Dumnezeu cu forţa, mulţimile sunt atrase spre Hristos printr o putere care vine din străfundul inimii şi al fiinţei lor.
Fericit timpul şi omul care ajută atragerea asta.

2. Cu un presimţ tainic, sufletul norodului sesizează adevărul, presimte primejdia, Îl intuieşte pe Dum¬nezeu şi Îl îmbrăţişează pe Hristos, lipindu se de El cu toată fiinţa sa.
Atunci când păstorii şi îndrumătorii ajută acest suflet spre Dumnezeu.

3. [Când] peste un om mulţimile văd semnul ceresc
– om care, în mijlocul lor, se dovedeşte a fi cel chemat şi cel trimis de Dumnezeu la ei –,
[şi când] în fruntea lor îl simt pe cel vrednic,
– atunci mulţimile îl recunosc îndată şi, conduse de el, fac lucruri nemaipomenite.
Acestea sunt culmile istoriei unui popor
şi aşa se creează marile izbucniri, marile cotituri şi marile salturi în viaţa omenirii.

4. În Fiinţa Domnului Iisus, noroadele care L au văzut şi L au auzit L-au recunoscut de îndată şi de la început pe Trimisul Dumnezeiesc.
Astfel, încă din primele zile, noroadele L au înconjurat pe Mântuitorul cu toată dragostea lor
şi s au alipit de El cu toată puterea sufletului şi cu toată speranţa mântuirii lor, ca o turmă chinuită de nişte străini când îşi află, în sfârşit, Bunul şi Adevăratul ei Păstor.

5. Alipirea mulţimilor de Hristos era atât de puternică, încât erau în stare să apere Viaţa Lui cu viaţa lor,
nemaiştiind nici de foame, ca să L asculte,
nici de primejdii, pentru ca să L urmeze
şi nici de frică, spre a L apăra.

6. Ce minunat este un astfel de simţământ când el se naşte şi cât timp arde puternic şi statornic în inima mulţimilor!
Ce fapte mari sunt mulţimile în stare atunci să facă!
Şi ce opere sunt în stare să înalţe mâinile şi conştiinţa unei astfel de mulţimi!
În astfel de momente!

7. Când L-au presimţit pe Iisus şi când L au recunoscut în cineva, mulţimea a fost mereu în stare de fapte dintre cele mai mari, pentru a urma şi apăra credinţa ei în Dumnezeu.

va urma

Traian Dorz, din “Crucea mântuitoare”

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!