Oastea Domnului

Nu disprețuiți proorociile

(1 Tes. 5, 20)

Biblia este acum în lume, cuvântul cel sfânt și însemnat al lui Dumnezeu. Orice om din lume, dacă dorește să cunoască el însuș care este voia Sfântului Domn și Stăpân Ceresc, trebuie să cerceteze și să asculte de cuvinteIe Bibliei, care îi arată această voie.

Sunt mulți oameni care disprețuiesc acest cuvânt (Prov. 1, 25-31) și batjocuresc cele scrise acolo. Acești oameni vor atrage asupra lor osânda veșnică și se străpung singuri cu săgețile otrăvitoare ale iadului. Cât de mult ar trebui să ia seama la faptele lor, pentrucă ei își taie astfel singura punte pe care ar putea scăpa din focul veșnic.

O, Domnul și Dumnezeul nostru, Te rugăm să ne ierți că atâta vreme am lucrat și noi din neștiință în necredință, disprețuind cuvântul Tău, Biblia Ta și aruncând înapoia noastră sfaturile Tale. Acum ne pare rău de toate aceste lucruri nesocotite și primim cu sfințenie în inimile și casele noastre, cuvântul Tău. Ajută-ne să-l prețuim cum se cuvine, pentruca să ne putem bucura de făgăduințele lui — Amin.

Sursa: Calendarul foii Isus Biruitorul pe anul de la Domnul 1948, întocmit de Tit I. Trifa și Traian Dorz