Mărturii Meditaţii

O învăţătură pentru noi toţi – Niciodată în adunările noastre nu trebuie să vorbim noi

Fraţilor dragi, gândiţi-vă bine la citatul acesta: „Duhul Sfânt nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit”…

E o învăţătură pentru noi toţi. Niciodată în adunările noastre nu trebuie să vorbim noi. Trebuie să vorbească Duhul lui Dumnezeu prin noi. Noi suntem cablul sau conducta prin care Duhul lui Dumnezeu revarsă binecuvântarea în adunare. El este Învăţătorul nostru şi binecuvântată este adunarea în care Duhul lui Dumnezeu e lăsat liber să lucreze, pentru că avem atâtea lipsuri şi goluri. Sunt atâtea descoperiri pe care Dumnezeu nu ni le poate trimite încă din pricina slăbiciunilor noastre. Mântuitorul nostru L-a făgăduit [apostolilor] pe Duhul Sfânt, Care va lua din ce este al lui Dumnezeu şi le va descoperi lor. Sfântul Pavel spune, în privinţa aceasta: „N-am îndrăznit să pomenesc nici un lucru pe care Hristos să nu‑l fi făcut prin mine”. El din viaţa lui însuşi vorbea. El este acela despre care s-a spus mai înainte [că zicea]: „Evanghelia pe care eu v-am propovăduit-o nu e de obârşie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la oameni, ci prin descoperirea Duhului Sfânt”.

E foarte important să ştim cum Duhul lui Dumnezeu descoperă adevărul lui Dumnezeu Bisericilor. Duhul lui Dumnezeu cunoaşte golurile şi lipsurile noastre şi din această zi – şi El va avea atâtea lucruri să ne înveţe pe noi, ca Învăţător. Va lua din cele ale lui Dumnezeu şi ne va da. Chiar Mântuitorul spunea: „Eu nu pot să fac de la Mine nimic.” Fiul face tot ce vede pe Tatăl făcând. Domnul Iisus trăia pe pământ cu trup, dar Duhul Lui era una cu Dumnezeu. Vedea pe Dumnezeu, îl auzea pe Dumnezeu, auzea ce se vorbea în Ceruri şi toate acestea le transmitea aici pe pământ, în mijlocul nostru. Ne-a vorbit prin pilde, prin istorioare, prin vindecări pe care le-a făcut, căci asta era introducerea învăţăturilor pe care Domnul voia să le desăvârşească mai departe. De exemplu, înmulţirea pâinilor… Credeţi oare că acesta a fost scopul Domnului, numai să sature cinci mii de oameni cu cinci pâini? Nu, fraţii mei! Când au venit mulţimile dincolo de Marea Tiberiadei şi L-au găsit, L-au întrebat: „Învăţătorule, când ai venit aici?”

Mântuitorul le-a răspuns cu totul altceva: „Voi Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne şi minuni, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică”.

Şi a început apoi, prin Duhul, să meargă mai departe, lăsând partea pâinilor şi a peştilor, şi le-a vorbit mai departe din Cuvântul lui Dumnezeu. Tot la fel, fraţilor dragi, atât de bogat e Dumnezeu în cunoştinţă şi în pricepere, şi în înţelepciune că, pentru noi, dacă în fiecare zi s-ar vorbi tot lucruri noi, nu s-ar termina veacuri de-a rândul să ni se descopere înţelepciunea lui Dumnezeu şi ceea ce ar trebui pentru creşterea noastră duhovnicească.

16. „MULTE LUCRURI MAI AM SĂ VĂ SPUN”
Vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz) la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976
Strângeţi fărâmiturile, vol. 1 / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului

Lasă un răspuns