Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home O prefãcutã închinare la îngeri (Col 2, 18)

O prefãcutã închinare la îngeri (Col 2, 18)

O prefãcutã închinare la îngeri (Col 2, 18)

Unii, în timpul sărbătorilor închinate sfinţilor, Maicii Domnului sau îngerilor, evită să vorbească despre obiectul sărbătorii. Este motiv de întristare ca într-o zi în care sărbătorim, de pildă, Naşterea Maicii Domnului, să vorbim despre tot felul de texte din Biblie, numai despre Maica Domnului să nu vorbim, desigur, în cuget ortodox. Aceste îndoieli ascunse ca nişte microbi vin din înţelegerea chinuită a unor versete din Sfânta Scriptură pe care vom încerca să le tâlcuim în cheie bisericească.

Primul verset este cel din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, în care se vorbeşte despre „o făţarnică închinare la îngeri”: „Nimeni să nu vă smulgă biruinţa printr-o prefăcută smerenie şi printr-o prefăcută închinare la îngeri” (Col 3, 18). Tâlcuitorii ne spun că în Colose era religie care vorbea de o ierarhie de duhuri, dar diferită de ierarhia îngerilor despre care ne vorbeşte Biserica (Scaune, Heruvimi, Serafimi, Domnii, Începătorii, Puteri, Stăpâniri, Arhangheli şi Îngeri). Cei care au fost convertiţi la creştinism erau tulburaţi de păgânii neconvertiţi care spuneau că „nu se cade să ne aducem (lui Dumnezeu) prin Hristos, ci prin îngeri” (Omilia a şaptea a Sfântului Ioan Gură de Aur către Coloseni).

Al doilea verset şi mai des invocat este următorul: „Şi am căzut înaintea picioarelor lui (a îngerului), ca să mă închin lui. Şi el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta! Sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care au mărturia lui Iisus” (Apoc 19, 10; 22, 9). În special pe acest verset se sprijină cei care resping orice fel de închinare sfinţilor şi îngerilor. De aceea facem câteva precizări:

a) Aşa cum Apostolul Petru, din smerenie, refuză să primească cinstea pe care i-a dat-o Corneliu, tot aşa îngerul Domnului îi îndreaptă privirea vizionarului Ioan spre Dumnezeu, Celui Căruia prin fire I se cuvine închinarea.

b) Sfântul Ioan, care s-a închinat îngerului, a primit în ziua Cincizecimii Duhul Adevărului, Care călăuzeşte spre tot adevărul (Ioan 15, 26), iar toată revelaţia din cartea Apocalipsei s-a desfăşurat „în Duh” (Apoc 1, 10). Aşadar, este cu neputinţă ca Sfântul Ioan, în această condiţie duhovnicească, să comită de două ori o blasfemie pe care catehismul protestant o cuprinde în „abuzurile lui Anticrist”.

c) Pe lângă explicaţiile acestea, am putea adăuga faptul că îngerul ne trimite la avertismentul Sfântului Apostol Pavel: „Însuşi satana se preface în înger al Luminii” (II Cor 11, 14). Aşadar, să fim atenţi cu privire la îngerii mincinoşi, nu la cei pe care îi recunoaşte şi îi cinsteşte, aşa cum se cuvine, Biserica!

d) În atitudinea îngerului vedem aluzii la cultul fals al îngerilor de care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni (2, 18), despre care am vorbit mai sus. Dumnezeu, prin firea Sa, este vrednic de închinare, iar îngerii merită închinarea datorită harului pe care aceştia l-au primit de la Dumnezeu. Altă dată am arătat locuri din Sfânta Scriptură în care se arată clar faptul că este îndreptăţită închinarea relativă sau secundară pe care o dăm sfinţilor şi îngerilor (Iosua 5, 14; Daniel 2, 47; Geneza 37, 9; Apoc 3, 9; Iosua 7, 6).

În Biserică sunt multe sărbători închinate sfinţilor şi îngerilor, iar prin acest fapt nu ne temem că este pusă în umbră adorarea lui Dumnezeu. În Epistolele Sfântului Apostol Pavel găsim multe cuvinte de laudă pentru cei din trupul Bisericii care au strălucit prin virtute. Sfântul Ioan Gură de Aur are o carte intitulată: Cuvântări de laudă la sfinţi, iar Sfântul Ioan Damaschin şi alţi sfinţi au multe cuvântări la sărbătorile închinate Maicii Domnului, în care personajul principal, desigur, este Maica Domnului. Prin versetele de mai sus, cei străini de cugetul ortodox au vrut să ne facă mai „înţelepţi” şi mai „atenţi” decât Sfinţii Bisericii. O, iubiţii mei fraţi, dacă totuşi mai vedem exagerări şi devieri de la calea împărătească, să îndreptăm lucrurile cu duhul blândeţii, luând seamă să nu facem greşeala celor care, făcând curăţenie în casă, au aruncat la gunoi actele de proprietate.

Preot Petru RONCEA

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *