Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home 15 Februarie – O sãmânțã de oameni Îi va sluji

15 Februarie – O sãmânțã de oameni Îi va sluji

15 Februarie – O sãmânțã de oameni Îi va sluji

15 februarie

Psalmul 22, v. 30

Din grăuntele de Grâu Slãvit, Iisus Hristos,

Singurul Care a murit fãrã sã vadã putrezirea (Fapte 2, 31-36),

Dumnezeu a ridicat apoi, în chip fericit și sfânt, dupã cum profețise mai înainte cu atât de multe veacuri (Isaia 53, 10), o sãmânțã de urmași care va strãluci prin însușirile Sale în Omenire și în Timp.

Duhul Sfânt, Cãldura, Lumina și Suflarea Dumnezeiascã vegheazã neîncetat ca aceastã Sãmânțã Cereascã a urmașilor lui Hristos sã odrãsleascã mereu,

sã se maturizeze

și sã rodeascã mereu, în fiecare secol

și în fiecare neam,

spre a continua și adânci lucrarea începutã de Ziditorul lor.

În taina lumii și a Timpului, Sfânta Bisericã a Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos este «sãmânța de oameni» pe care puterea lui Dumnezeu o face sã aducã mereu noi și noi lãstari și roade,

ea fiind lumina lumii

și sarea pãmântului (Mat. 5, 13-16).

 

Dar cât de grele condiții de semãnat și de rãsãrit, de creștere și rodire a avut mereu aceastã dumnezeiascã sãmânțã pe pãmânt!

Vrãjmașul lui Dumnezeu și semãnãtorul neghinei a luptat neîncetat sã nimiceascã sãmânța lui Hristos,

sã o amestece

și sã o risipeascã.

Din urã fațã de Rãdãcina Sfântã a acestei semințe, satan a umblat și va umbla mereu pânã la sfârșit cu o tot mai mare mânie și rãutate sã zdrobeascã orice mlãdițã,

orice nou firicel care rãsare din Crucea și Jertfa Domnului Iisus

în Biserica Sa cea vie…

Urmãrind sã nimiceascã de tot sãmânța de oameni care cautã sã-I slujeascã lui Dumnezeu…

 

Cel rãu nu se luptã împotriva unei semințe neroditoare.

Nici împotriva unora care nu-L slujesc pe Dumnezeu.

Dar va avea neîncetat cea mai mare urã împotriva seminței care rodește

și împotriva oamenilor care se silesc sã-L slujeascã ascultãtori pe Hristos.

Împotriva acestora, ura celui rãu

și a semințelor sale rele

nu va înceta niciodatã.

Nici chiar când toatã neghina va fi strânsã și aruncatã, laolaltã cu semãnãtorul ei, în focul cel veșnic care a fost pregãtit pentru ei și pentru el din veci (Mat. 13, 24-30 și 25, 41).

 

Au fost de multe ori locuri și vremuri în care se pãrea cã ura nimicitoare a celui rãu izbutise sã piardã orice sãmânțã a lui Hristos

și sã zãdãrniceascã orice încolțire a ei roditoare și binecuvântatã.

Dar dupã ce valul furiei sale a trecut,

dupã ce vremea îngãduitã pentru el s-a sfârșit,

dupã ce vântul nimicitor s-a potolit,

lãstarii cei binecuvântați s-au arãtat din nou

și încã mai frumoși.

Cãci diavolul a fost blestemat sã vadã rãsãrind de fiecare datã și mai puternic ceea ce el cu uriașe sforțãri s-a chinuit sã nimiceascã, tocmai când credea cã a reușit.

 

Nu vã îngrijorați cu tristețe și îndoialã niciodatã, voi sfinte semințe ale lui Hristos!…

Vrãjmașul nu va reuși niciodatã sã zdrobeascã Biserica Lui și Rãdãcina voastrã.

Lucrarea Domnului va propãși mereu.

Și va veni vremea sã vedeți cu o strãlucitã bucurie ce semințe frumoase au sã se arate dupã focul acestei încercãri care a trecut pârjolitor peste Biserica și Lucrarea lui Hristos…

El Însuși vegheazã la aceasta

și grija marii Puteri a lui Dumnezeu o va face (Ioan 10, 16-29).

 

Slavã veșnicã Ție, Dumnezeul Atotputernic și Rãdãcina vieții noastre, Iisuse Hristoase!

Revarsã, Te rugãm, marea Ta putere și seva Ta de viațã în noi și prin noi, Biserica Ta.

Fã Tu ca sãmânța de oameni care Îți slujesc Ție sã nu se împuțineze și sã nu se veștejeascã niciodatã,

din nici un loc

și în nici un foc.

Ci, pe mãsura înmulțirii celor rãi, ai grijã sã se înmulțeascã și sãmânța Ta cea bunã, Doamne, și pe mãsurã ce crește întunericul și stricãciunea în lume, ai grijã sã se înmulțeascã prin Biserica Ta și lumina și sarea, necesare mântuirii tuturor oamenilor.

Îngrijește ca în Lucrarea Ta sã se ridice mereu noi și noi mlãdițe tinere, curate, sãnãtoase și rodnice,

conducãtori sfinți,

mame credincioase,

suflete de jertfã și rugãciune,

minți talentate,

cugete smerite,

tineret ascultãtor și înzestrat,

mãrturisitori cu fapta

și continuatori vrednici ai Lucrãrii Tale pe pãmânt,

pânã la Venirea Ta, Iisuse Doamne.

Amin.

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!