Meditaţii

Oamenii pot răstigni Adevărul, dar ultimul cuvânt al lui Dumnezeu este: Învierea.

În Ziua Marelui Proces, când, în faţa Tronului Divin, se vor scoate la iveală faptele oamenilor, atunci vor da glas, spunându-şi cuvântul şi cele peste 15 milioane de exemplare ale publicaţiilor editate de Părintele Iosif, sub titlurile:

«Lumina satelor»

«Oastea Domnului»

«Isus Biruitorul»

«Ostaşul Domnului»

«Glasul Dreptăţii»

«Tineretul Domnului»

«Voinţa Dragostei»

«Ecoul» etc.

Ele vor mărturisi despre vrednicia şi nevinovăţia lui, atârnând greu în cumpăna dreptăţii lui Dumnezeu şi dând de ruşine hotărârile nedrepte şi vremelnice ale unor oameni care, crezând că-L apără pe Dumnezeu, luptau, de fapt, împotriva voii Lui. Oamenii pot răstigni Adevărul, dar ultimul cuvânt al lui Dumnezeu este: Învierea.

Ştim atât de bine că tu, Părinte Iosif, nu te-ai ruşinat de Hristos, nici nu te-ai intimidat, nici n-ai tăcut, ci L-ai mărturisit cu preţul vieţii. Slăvit să fie Domnul că şi în zilele noastre s-au născut „nebuni pentru Hristos“!

Cei care doriţi să-l cunoaşteţi pe Părintele Iosif şi Oastea Domnului, citiţi adâncindu-vă în opera aceasta sfântă şi numai apoi, după ce vă veţi convinge de adevărurile ei, să vă pronunţaţi.

Credem că după dispariţia de pe terenul creştinătăţii a Sfântului Ioan Gură de Aur, cunoaşterea adevărului cu privire la activitatea lui nu a fost mai bună ca cea de azi, referitoare la activitatea Părintelui Iosif. Şi totuşi s-a aflat cineva care să îndrăznească a pune la îndoială corectitudinea hotărârii luate la Sinodul din anul 403. Cred că în Marea Zi a Răsplătirilor, Părintele Iosif, care a întreprins această acţiune în ţara noastră, va avea o răsplată asemănătoare cu cea a Sfântului Ioan.

Ce pagubă enormă ar fi avut întreaga creştinătate dacă nu intervenea nimeni în cazul Sfântului Ioan Gură de Aur! Intervenţia celui ce a îndrăznit să schimbe poziţia balanţei spre izbânda adevărului, în cazul lui, a fost inspirată de sus.

Dar în cazul Părintelui Iosif, oare când se va afla cineva care să îndrăznească a înfăţişa adevărul?[1]

Astăzi, pe întinsul acestui ogor desţelenit de plugul Oastei şi presărat de seminţele acestor învăţături sfinte, a răsărit şi a crescut belşug de rod bogat, pe care cerul îl va culege în cântec şi bucurie pentru că a fost udat cu sudoare şi cu lacrimi.

Nemuritoare poeme şi cântări, cântate pe cereşti melodii, ca o muzică înflăcărată, avântă în lupta sfântă noi contigente de neînfricaţi ostaşi.

Sub comanda lui Iisus Biruitorul, înaintăm spre Patria Cerească, punând pe fugă duşmanul înrăit, dorind să ne facem ascultători cu fapta ai sfintelor sale Învăţături (cf. Iacov 1, 25).

[1] Ca întotdeauna, bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu o iau înaintea dreptăţii Lui. Astfel prin ridi­- carea caterisirii Părintelui Iosif Trifa şi a reabilitării memoriei sale în 1990 de către Sfântul Sinod al B.O.R., opera despre care am vorbit mai sus reintră în circuitul normal al cărţii religioase ortodoxe, împli­nindu-şi adevărata ei misiune evanghelică. Este cea mai bună şi oportună replică dată cărţii de import care vrea să submineze, în numele libertăţii de expresie, fundamentele credinţei noastre bune şi străbune.

din „PROFETUL VREMILOR NOASTRE”, vol. 1
ALBUM DE ÎNSEMNĂRI ŞI DOCUMENTE
despre viaţa şi opera Părintelui IOSIF TRIFA
Culegere şi prezentare: Moise Velescu
Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 1998

1 Comment

  • Petru Giurgi 15 aprilie 2017

    Cumplit si sfasietor: sunt „oameni care, crezand ca-L apara pe Dumnezeu, luptau [groaznic e cand verbul e la Prezent!], de fapt, IMPOTRIVA VOII LUI. Oamenii POT RASTIGNI adevarul, dar ultimul cuvant al lui Dumnezeu este: Invierea.” Si iata ca, pentru Parintele Iosif si pentru cei din vremea lor A VENIT!…
    Hristos a Inviat!

Lasă un răspuns