Centenar Oastea Domnului Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif este copacul Lucrării Oastei Domnului

„Sfânta Scriptură relatează despre Părintele Iosif, ca să spunem aşa… Atunci când Solomon ridică grandiosul templu, ridică mâinile spre ceruri, în rugăciune, şi Slava lui Dumnezeu coboară peste templu şi atunci Dumnezeu lucrează prin această minunată coborâre a Duhului Sfânt. La fel Părintele Iosif ridică mâinile spre ceruri în seara de ’22 spre ’23, într-o seară ca aceasta, şi spune către Domnul: Doamne Iisuse Hristoase, Te rog frumos să cobori Slava Ta peste ţara, poporul şi neamul meu şi fă ca din această hotărâre a mea, din această rugăciune a mea să naşti fii duhovniceşti… Şi, uitaţi-vă, noi suntem rodul rugăciunilor mâinilor Părintelui Iosif ridicate spre ceruri, atunci când a chemat Slava lui Dumnezeu peste Sibiu, peste Lucrarea aceasta dumnezeiască a Oastei Domnului. Căutând în Sfânta Scriptură, l-am găsit pe Părintele Iosif atunci când împăratul Iosia era cel care primeşte înştiinţarea că au găsit o carte în Templu şi Hilchia i-o aduce lui Şapan, iar Şapan citeşte din ea; şi atunci când împăratul află ce era scris în această Carte, ştiţi ce face împăratul acesta, Iosia? Se pleacă în rugăciune, se smereşte, plânge şi ştiţi ce se întâmplă? Dumnezeu îl aude. Dumnezeu îl vede şi îl aude. La fel a făcut şi Părintele Iosif Trifa; ridică mâinile spre ceruri în noaptea de ’22 spre ’23 şi strigă către Domnul, se smereşete, plânge şi, din această minunată chemare-dorinţă a Părintelui Iosif, se naşte, ce se naşte? Lucrarea Oastei Domnului. (…)

La Facere 49, 22 se spune despre Iosif care a fost vândut în Egipt: Iosif, ramură de pom roditor, ramură de pom roditor lângă izvor, ramurile lui se revarsă peste ziduri. De ce a binecuvântat Domnul Dumnezeu pe Iosif din vremea aceea? Pentru că a rămas credincios într-o ţară păgână, într-un neam stricat. (…) Părintele Iosif este copacul Lucrării Oastei Domnului, cel care a pus bazele acestei mari lucrări venită de la Duhul Sfânt prin Părintele Iosif…; şi seva pe care şi-a tras-o, şi-a tras-o Părintele Iosif de aici, din Cuvântul lui Dumnezeu. Iosif, pom roditor, cel care a fost aşezat lângă izvor. Izvorul Părintelui Iosif a fost de aici, de aici s-a adăpat Părintele Iosif şi ne-a trimis şi pe noi să facem la fel”

Fratele Ioan Drăgoi (Bosanci, SV)

spicuiri din cuvântul rostit la Sibiu cu ocazia Centenarului Oastei Domnului – 31 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023

Lasă un răspuns