Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Părintele Iosif Trifa în presa vremii – ”Unul din cei mai populari tâlcuitori ai Sf. Scripturi”

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – ”Unul din cei mai populari tâlcuitori ai Sf. Scripturi”

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – ”Unul din cei mai populari tâlcuitori ai Sf. Scripturi”

Cetiri şi tâlcuiri din Biblie — Pr. losif Trita. Editura autorului. Preţ de evanghelizare 35 Lei.

Părintele Trifa este unul din cei mai populari tâlcuitori ai Sf. Scripturi la noi. Sf. Sa s’a format într’o şcoală minunată: aceea a Sf. Scripturi înseşi. Cea mai sigură interpretare a bibliei e aceea care se foloseşte în primul rând de biblie. — Şi Păr. Trifa mânueşte acest comentar infalibil cu o rară competenţă. Nu se dispensează însă de materialul etic intuitiv pe care îl oferă istorioarele pe care le culege cu hărnicie şi le aplică cu un deosebit talent textului pe care-l tâlcueşte. Epuizarea rapidă a lucrărilor Păr. Trifa e o dovadă cât de mult sunt ele gustate de cetitori. (Calendarul numai într’o lună a atins un tiraj de peste 15,000 exemplare).

* * *

Însemnările din pelerinajul făcut Ia Sfintele locuri, in anul 1925 au fost strânse în volumul care a ieşit de curând de sub tipar, sunt şi o lectură pioasă, dar şi informativă, de oarece autorul îşi încadrează edificatoarele meditatjuni religioase în date istorice, geografice şi arheologice de foarte mare importanţă pentru urmărirea şi înţelegerea exactă a unei lucrări care are şi un caracter descriptiv.

* * *

Părintele Trifa nu este numai un scriitor misionar ci şi un organizator misionar. Sf. Sa este comandantul unei «oştiri» puse în slujba Domnului şi care are un efectiv de peste 2000 de ostaşi. Ofensiva cea mai puternică pe care e chemată s’o ia «Oastea Domnului» este deocamdată aceea împotriva beţiei şi a sudaimelor.

O carte de propagandă în favoarea acestei ostăşii a fost scrisă de Sf. Sa acum de curând. Ea poartă numele «Intraţi în Oastea Domnului» şi este un minunat îndreptar misionar pentru zilele noastre.

Toate aceste cărţi ale Păr. Trifa adăugate Ia cele mai înainte apărute, pot fi nepreţuite unelte de lucru în mâna preoţimii noastre.

din ”Revista Teologică” Anul XVII, Ianuarie – Februarie. 1927, Nr. 1-2

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!