Meditaţii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Ce admir eu în opera lui Şaguna?

Pe 28 Iunie, acum 150 de ani, trecea la cele veșnice Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Ardealului, puternică personalitate care a lăsat amprente.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Pe drumurile spiritualizării prin Evanghelie. (text în original)

In învălmăşeala de patimi netrebnice, in care se pierd azi atâtea puteri şi se sfărâmă atâtea suflete, chemate totuşi să trăiască în ritmul.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Cum am cunoscut eu Biblia (text în original)

In apreciarea vorbirii mele cu prilegiul congresului biblic din Sibiiu («Preotul şi cuvântul lui D-zeu»), fostul meu profesor Dr. I. Lupaş, a spus,.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Sectarismul religios. – Soluţiuni pentru combaterea lui din partea bisericii şi a statului. (text în original)

 I. In vremea din urmă se vorbeşte tot mai stăruitor despre sectarismul religios ce a spart şi sparge în unele locuri credinţa poporului.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Cum am devenit eu predicator? (text în original)

Părintele, profesor universitar, Dr. I. Lupaş în aprecierea făcută predicelor mele «Spre Canaan» scrie despre subsemnatul că este un «talentat şi iscusit predicator»..

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – ”ceeace a realizat prin scrisul său înţelept şi iscusit este — fără exagerare — o adevărată şcoală a poporului”

Cinci ani de apostolat creştin. «Lumina Satelor>, minunata gazetă poporală, întemeiată din iniţiativa I. P. S. Mitropolit Nicolae şi scrisă în duh religios.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – ”Unul din cei mai populari tâlcuitori ai Sf. Scripturi”

Cetiri şi tâlcuiri din Biblie — Pr. losif Trita. Editura autorului. Preţ de evanghelizare 35 Lei. Părintele Trifa este unul din cei mai.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Mișcarea literară. – „Istoria predicei la Români”

„Istoria predicei la Români” de diaconul Dr. Gheorghe Comşa. Bucureşti 1921. O carte tocmai binevenită pentru zilele noastre. Ea tratează o actualitate: ne.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – O cerinţă a vremurilor – Casele culturale. (text în original)

Am înţeles la congres că le avem în foarte puţine locuri. Această constatare nu ne poate de loc îmbucură. Dimpotrivă, ne îndeamnă să’.

Citește în continuare