Mărturii Meditaţii

Pe calea mântuirii se cere seriozitate

Iubiţi fraţi şi surori tinere! Pe această cale strâmtă a mântuirii, pe care am pornit din libera noastră voinţă, trebuie să mergem şi s-o privim cu seriozitate. Să ştim cu toţii că la mântuire şi în Împărăţia Veşnică nu se poate ajunge oricum. Nu se poate merge glumind, râzând şi purtându-ne uşuratic. Neîncetat să luptăm împotriva tuturor pornirilor firii noastre care mereu şi mereu încearcă să ne sustragă atenţia şi gândul de la calea cea dreaptă pe care dorim să mergem. Ştim că diavolul caută clipă de clipă să ne stăpânească gândurile, privirile, simţirile şi astfel să uităm de seriozitatea cerută.

Sunt şi eu o tânără ca şi frăţiile voastre şi am simţit toate aceste lucruri despre care vă scriu. De asemenea se cere ca şi îmbrăcămintea noastră să fie modestă, să nu ne potrivim în nici un fel chipului veacului acestuia. Să nu dăm nimănui, mai ales, noi, surorile, prin îmbrăcămintea noastră prilej de păcătuire. Să privim totdeauna spre Maica noastră, spre îmbrăcămintea, smerenia şi purtările ei.

Spun aceste lucruri, pentru că am observat toate acestea, cu durere, şi printre tinerii şi tinerele noastre surori. Noi nu numai la adunare, la biserică şi printre fraţi trebuie să avem acest chip. Mai mult decât acolo trebuie ca şi la şcoală, la serviciu, pe stradă sau oriunde am fi să dăm dovada că suntem copii ai Domnului. Nu numai atunci când mergem la adunare şi la biserică să luăm fusta şi să ne acoperim capul, iar când ne întoarcem să luăm iarăşi pantalonii şi astfel să nu mai semănăm cu chipul dinainte. Domnul nu ne vrea aşa. Aceasta înseamnă că ne ruşinăm de El şi, făcând aceasta, şi El Se va ruşina de noi când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri (cf. Marcu 8, 38).

Dacă dorim să-I fim plăcuţi, să ne purtăm aşa cum ne cere şi ne vrea El. Să nu poată niciodată tinerii din lume să spună despre noi că ne purtăm la fel ca şi ei, şi, astfel, Lucrarea Domnului să fie vorbită de rău. Deci să luăm bine aminte la vorbele, purtările şi îmbrăcămintea noastră, dacă dorim cu adevărat mântuirea. Să preţuim marea bunătate a Domnului, Care ne-a aşezat de tineri în această sfântă Lucrare.

El să ne ajute să-L urmăm cu adevărat. Amin.

Violeta BAR – Săucani, Bihor

Lasă un răspuns