Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „PREDAŢI-VĂ DOMNULUI”

„PREDAŢI-VĂ DOMNULUI”

„PREDAŢI-VĂ DOMNULUI”

Finalul vorbirii fratelui Traian Dorz
de la sfârşitul adunării de Rusalii de la Sibiu
– 2 iunie 1985

(…) Noi, în sfânta noastră credinţă, a Bisericii noastre, avem mulţi sfinţi părinţi al căror nume şi amintire o cinstim din toată inima, recunoscători faţă de Dumnezeu şi faţă de jertfele lor, care au făcut în viaţa noastră şi în viaţa poporului nostru atâtea mari şi minunate lucruri şi atâtea minuni.

Scumpii noştri fraţi şi surori, în mijlocul nostru este un mormânt sfânt, un părinte pentru meritele căruia îl cinstim şi va trebui să-l cinstim neîncetat. Şi când minunile din vieţile sfinţilor noştri înaintaşi s-au rărit sau s-au împuţinat, minunile din viaţa acestui sfânt părinte se înmulţesc mereu. Fiecare dintre noi suntem o realizare, o minune a lui Dumnezeu datorată jertfei şi mărturisirii, şi pildei, şi experienţei lui. De aceea-l vom cinsti şi-l vor cinsti mereu şi mereu generaţii după noi, pentru că lucrarea lui Dumnezeu începută prin el, aşa cum s-a spus, va continua lărgindu-se tot mai mult şi aducând în Împărăţia lui Dumnezeu noi şi noi, mii şi mii de mii de suflete care se vor adăuga la numărul celor mulţi care au mers şi care vor îmbogăţi, în Împărăţia lui Dumnezeu, moştenirea nestricăcioasă şi neveştejită a Jertfei lui Hristos (…).

Ceasul nostru, timpul nostru de petrecere duhovnicească şi de reculegere în jurul acestui mormânt sfânt, în prima lui parte, s-a apropiat de încheiere. Mulţi dintre fraţii noştri care trebuie să plece acum, cât mai repede, la gară doresc să facem această primă parte a încheierii, pentru ca ei să poată pleca liniştiţi, după ce au luat parte şi au asistat la încheierea cu o rugăciune de mulţumire a acestui timp în care harul lui Dumnezeu s-a revărsat cu atâta bunătate peste noi. Cât de bun a fost Domnul cu noi! Timpul acesta s-a luptat… mulţi nori negri s-au luptat să împiedice bucuria noastră, şi Dumnezeu a făcut să se împrăştie, prin lumina şi puterea acestui soare minunat care încheie această primă parte a programului nostru duhovnicesc astăzi.

Îi mulţumim Domnului că a revărsat nu numai puterea Cuvântului Său sfânt şi a harului Său sfânt peste noi, ci şi bunătatea însoţirii luminii Sale, însoţin­du-ne cu un timp aşa de frumos şi de plăcut, pentru ca toată desfăşurarea acestei bucurii, sub călăuzirea şi sub înălţarea Duhului Sfânt, să se petreacă în chip fericit şi frumos şi se încheie în acest fel binecuvântat.

Astfel noi ştim că tot cuvântul care s-a mărturisit aici pentru toţi cei pe care Bunul Dumnezeu i-a adunat astăzi aici să-l audă, toate aceste cuvinte au fost, prin Duhul lui Dumnezeu, potrivite cu starea fiecăruia dintre cei care au venit. Sunt aici suflete care s-au predat de mult lui Dumnezeu, care au făcut de mult un legământ sfânt cu Domnul şi care au văzut din experienţele vieţii lor cât de adevărat este Cuvântul lui Dumnezeu şi cât de minunat se realizează el în împlinirea tuturor făgăduinţelor sale faţă de cei care cred în el. Aceştia sunt cei care, de zeci de ani, vin mereu – sau de ani vin mereu aici. Să se-ntărească, să se-mprospăteze credinciosul. Să plece mai bun, mai hotărât şi mai credincios, după sfânta îndemnare şi după sfântul cuvânt pe care l-am primit din partea Domnului şi din partea fraţilor aici.

Dar sunt unii care au venit poate pentru prima dată. Sau sunt unii care n-au pus încă legământ cu Domnul, nu s-au născut din nou şi ale căror nume n-au fost încă scrise în Cartea Vieţii, în oastea cea dulce şi sfântă, şi puternică, şi biruitoare, şi veşnică a lui Hristos. Către aceste suflete: unul, două, zece, o sută, o mie, câţi ar fi aici dintre cei care n-au pus legământ cu Domnul, am dori să facem o [chemare, ca o] încheiere fericită a tuturor îndemnurilor ascultate până acum, rugându-i să se determine hotărâţi să pună astăzi aici, înainte de cântare, un legământ sfânt cu Dumnezeu.

Dacă cuvântul primelor Rusalii a făcut trei mii de suflete să se hotărască pentru Domnul într-o sărbătoare ca asta când au ascultat Sfântul Său Cuvânt atâtea mii de suflete, acest Cuvânt Sfânt are aceeaşi putere şi astăzi, dacă noi ne lăsăm străpunşi de el şi dacă credem în valoarea lui veşnică şi în toate făgăduinţele puterii sale mântuitoare.

În acest timp scurt care ne-a mai rămas, îi îndemnăm din toată inima pe toţi acei care s-au simţit străpunşi la inimă de unul dintre cuvintele mărturisite aici, de unul dintre versetele lui Dumnezeu citite aici, de unul dintre îndemnurile fraţilor mărturisite aici să se hotărască pentru Domnul. Faceţi-o aceasta! Faceţi-o aceasta acum, în acest mijloc de sărbătoare, în această amiază strălucită, în puterea acestei zile minunate, a uneia dintre zilele care încă sunt în creştere; în care harul lui Dumnezeu se revarsă cu putere. Faceţi-vă părtaşi la Biserica cea vie. Adăugaţi-vă, prin credinţă şi prin hotărâre, numele la cei scrişi în Cartea Vieţii, pentru ca atunci când va veni Domnul, Răsplătitorul nostru cel Binecuvântat, să vă poată pomeni pe toţi cei care, într-o zi ca asta, în ziua asta, v-aţi unit adeziunea sfântă cu a sfinţilor, înaintaşii noştri, care au mărturisit Cuvântul şi cărora nu le-a fost ruşine să  mărturisească că se hotărăsc pentru Dumnezeu.

Ar fi multe de spus… dar dorinţa noastră este să rezumăm totul la această mare şi sfântă necesitate şi trebuinţă a fiecăruia. Cei care nu sunteţi hotărâţi pentru Domnul, hotărâţi-vă! Predaţi-vă Domnului!

Cei care ne-am hotărât pentru Domnul să întărim această hotărâre! Să înnoim legământul nostru, că şi-n anul care vine, şi-n toţi anii viitori nu vom uita datoria de recunoştinţă faţă de înaintaşii noştri, nici hotărârea cea sfântă şi porunca cea sfântă de a  continua opera lor, pilda lor, viaţa lor, trăirea lor, până când tot neamul nostru va cunoaşte pe Dumnezeu. Până când toată Biserica noastră va deveni o Biserică vie, plină de puterea evanghelică a mântuirii şi a slavei lui Dumnezeu. Până când toţi conducătorii noştri binecuvântaţi de Dumnezeu, pentru care ne rugăm, vor fi înţelepţiţi de harul lui Dumnezeu şi de lumina Lui. Până când toţi preoţii Bisericii noastre vor fi nişte apostoli sfinţi ai lui Hristos. Atunci şi noi, credincioşii lor, cetăţeni cinstiţi ai patriei noastre, vom putea binecuvânta pe Dumnezeu în vremi de pace, de libertate, de bucurie, în care cei de sus vor fi una cu cei de jos şi cei de jos aşa cum Îşi doreşte Dumnezeu, aşa cum ne învaţă sfânta noastră Evanghelie şi sfânta noastră Biserică.

Noi binecuvântăm pe Domnul din toată inima pentru bucuria aceasta şi îndemnăm încă o dată: dacă este cineva care vrea să se hotărască pentru Domnul acum, aci, în sărbătoarea aceasta, în acest moment sfânt, lângă acest mormânt sfânt, să ridice mâinile.

Cine vrea să se hotărască pentru Domnul?

Şi noi ne vom ruga aici împreună cu toţii pentru aceste suflete, pentru ca harul lui Dumnezeu să se reverse din plin şi Duhul şi Cuvântul Lui să-i sfinţească, înnoindu-i şi ajutându-i apoi să trăiască o viaţă după voia lui Dumnezeu până la sfârşit.

Încheiem acum cu o rugăciune şi pentru cei care se predau acum Domnului, şi pentru cei care s-au predat înainte, şi pentru cei care îşi înnoiesc legământul ca de azi înainte şi din clipa aceasta să fie mai credincioşi, mai hotărâţi, mai plini de puterea şi de harul, şi de roadele Duhului Sfânt. Ca să facem mai bună lumea prin care trecem; mai frumoasă viaţa pe care o trăim; mai sfinţită munca pe care o facem; mai binecuvântată de Dumnezeu patria pe care o locuim; mai meritată pentru noi Împărăţia cerească spre care mergem, către care îi urmăm pe înaintaşii noştri care păşesc şi care au păşit pe urmele Mântuitorului nostru.

Aşa să ne ajute Domnul! Aşa să ajungem şi noi, vrednici de înaintaşi şi cinstiţi şi de urmaşii noştri, şi de înaintaşii noştri şi primiţi cu bucurie de Dumnezeul nostru pentru slujba noastră, pentru viaţa noastră scurtă [pe care am trăit-o] aici pe pământ.

preluat din «Străngeţi fărâmăturile» vol. 4

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *