Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Să vrem sub steag!

Să vrem sub steag!

Să vrem sub steag!

Vom spune îndată, de la început, că Oastea Domnului este o armată sufletească. Ea poartă un război dârz contra păcatelor şi a stricăciunilor sufleteşti. Oastea Domnului mobilizează suflete la lupta contra păcatelor, contra întunericului şi contra vrăjmaşului diavol. Ea se luptă pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi mântuirea sufletului. În orice război, taina biruinţei stă în aceea să-ţi cunoşti, întâi şi întâi, vrăjmaşul cu care ai de luptat, să-i cunoşti puterea şi apucăturile, ca să ştii apoi cum să te aperi şi cum să-l ataci. Aşa e şi lupta noastră. Mai întâi trebuie să ne cunoaştem vrăjmaşul” (Părintele Iosif Trifa, Ce este Oastea Domnului).

Caută întotdeauna să fii învingătorul patimilor tale, iar nu învinsul lor. Smulge gândurile rele din inimă şi cugetă la poruncile lui Dumnezeu, care opresc această lucrare rea. În lupta cu păcatul, cere ajutorul Aceluia Care a spus: „Fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5) şi vei ieşi biruitor din luptă. Căci sufletul poate să se împotrivească păcatului, dar nu poate dezrădăcina răul fără ajutorul lui Dumnezeu.

„Oastea Domnului este o declaraţie de război sufletesc contra vrăjmaşului diavol, contra întunericului şi contra răutăţilor. Oastea Domnului este o armată ce luptă sub steagul şi conducerea lui Iisus Biruitorul. Domnul este Conducătorul acestei Oşti.”

„Oastea Domnului este o armată.” Putem asemăna Oastea Domnului cu armata unui stat şi, precum soldatul depune un jurământ când se înrolează în armată, aşa şi ostaşul depune un legământ în Oastea Domnului. Precum jurământul militar este legământul sacru faţă de ţară, aşa şi legământul Oastei Domnului este un legământ sacru faţă de Patria noastră cea Cerească şi faţă de Domnul şi Mântuitorul nostru!

În armată, cel mai tânăr ostaş era cel care ducea şi ţinea drept steagul în lupta contra vrăjmaşului. Astăzi, nouă, tinerilor, ni se cere a duce steagul Oastei mai departe, a propăşi învăţătura şi moştenirea scump plătită a înaintaşilor. Tânărului îi stă bine să fie timid, iar bătrânului, înţelept. Să nu avem o părere mai bună despre noi decât se cuvine şi să avem frumoasa îndrăzneală de a fi ucenici, pentru că, într-o zi, greul Lucrării va sta şi pe umerii noştri.

Fericitul Augustin spune: „Anii Tăi, Doamne, nici nu merg, nici nu vin, ci stau toţi împreună. Anii Tăi, o singură zi; şi ziua Ta nu este în fiecare zi, ci astăzi, fiindcă astăzi al Tău nu cedează zilei de mâine, căci nu urmează zilei de ieri”, iar Sfânta noastră Biserică face apel să priveghem, să ne rugăm, aflându-ne în compania lui Dumnezeu.

„Iar tu te luptă şi suferă ca un bun ostaş al lui Hristos!” Luptă-te împotriva păcatului de orice fel până la ultima picătură de sânge şi adu-ţi aminte că te lupţi pentru o fericire care va dura veacuri nesfârşite! Domnul nostru Iisus Hristos ne aşteaptă să ne binecuvânteze noul an cu sănătate şi cu belşug de har, care să rodească în noi spor în credinţă şi în năzuinţă de mai bine, umplându-ne casele cu grâu, vin şi untdelemn. Tot ce aşteaptă Hristos este consimţământul nostru şi legământul nostru că dorim: Aflarea, trăirea şi vestirea lui Iisus Hristos cel Răstignit!

Emanuel IGNAT

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *