Home Altar şi jertfă

Altar şi jertfă

Altar şi jertfă

Se ridică aburi pe pământul
Scos din vremi, când porunci Cuvântul.
Căprioare sprintene se-avântă
Prin desişuri sure. Codrul cântă.

Universul are astăzi, parcă,
Altă-nfăţişare. Ca o arcă
Inima lui Abel, îndrăzneaţă,
Lin pluteşte-n mândra dimineaţă!

Pe altarul dragostei, în soare,
A adus, drept jertfă, trei mioare;
Vreascurile ard şi arde, spornic,
Sufletul ciobanului datornic.

Ochii lui frământă bobi de rouă.
Mâinile-s spre ceruri, amândouă.
Cum să-şi spurce mintea cu revolta,
Când – priveşte! – fumul e cât bolta?!

«Caine, de-ai şti ce-i rugăciunea,
Ai goni, pe veci, amărăciunea!»
Şi-n genunchi smerindu-te şi-n coate:
– Te slăvesc, Stăpâne, pentru toate…

Pietre de aducere aminte / Sergiu Grossu. – Sibiu: Oastea Domnului, 2002.

error

Author: Editor

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *