Mărturii Meditaţii

Se aleg apele fraţilor, timpul trece…

Suntem oare noi creştinii UN POPOR SPIRITUAL PE LUME, unic în felul lui…?

Avem oare noi TOŢI CREŞTINII LA UN LOC, DREPTUL de a NE CONSIDERA UN POPOR UNIC PE LUME şi APARTE DE CEILALŢI PĂMÂNTENI…?

Suntem NOI O ÎMPĂRĂŢIE DUHOVNICEASCĂ, în mijlocul altor împărăţii pământeşti…?

AVEM NOI, FIECARE CREŞTIN ÎN PARTE, ÎN CONSTITUŢIA FIINŢEI NOASTRE, ÎN FIREA SPIRITUALĂ (şi nu biologică), ALTE „GENE” DUHOVNICEŞTI, pe care nu le au ceilaţi pământeni?

AVEM OARE NOI O CULTURĂ UNICĂ CARE NU ÎŞI ARE SURSA ŞI SORGINTEA PRIMARĂ ŞI PRIMORDIALĂ, în înţelepciunea înţelepţilor acestei lumi…?

AVEM NOI ŞI O LIMBĂ UNICĂ PE PĂMÂNT, A CĂREI CUVINTE SUNT PLINE DE ENERGIE HARITOFORICĂ şi CARE ROSTITE, POT ÎNVIA DIN MORŢI PE MORŢII CEI SUFLETEŞTI?

Haideţi împreună iubiţii mei fraţi ÎNTRU HRISTOS, voi cei care VĂ TRAGEŢI DIN ACEEAŞI SEMINŢIE, şi care aveţi aceeaşi MĂMĂ ŞI TATĂ CA ŞI MINE, să SPUNEM cu toată puterea şi să clarificăm CINE SUNTEM NOI PE LUME şi CARE ESTE MENIREA NOASTRĂ…!!

Îl rog pe Bunul Dumnzeu-TATĂL NOSTRU, ca pentru Rugăciunile MAMEI NOASTRE-BISERICA, să ne dăruiască râvnă şi înţelepciune ca să vorbim numai cu folos despre aceste mari lucruri.

Într-o lume care propovăduieşte cu atâta fervoare…GLOBALIZAREA TERREI, şi în care PROCESUL APOSTAZIEI GENERALE FAŢĂ DE CREŞTINISM este în plină derulare accentuată, una dintre celei mai importante GRIJI şi PREOCUPĂRI, pe care trebuie s-o aibă CREŞTINII VEGHETORI, este aceea a PĂSTRĂRII CONŞTIINŢEI LOR COLECTIVE, DE MEMBRII ŞI CETĂŢENI AI UNEI ÎMPĂRĂŢII A LUI DUMNZEU PE PĂMÂNT!

Se aleg apele fraţilor, timpul trece, lumea se leapădă de Credinţa dată Sfinţilor odată pentru totdeauna (cf. IUDA, cap.1, vers.3).

Împărăţiile pământului se unesc şi vor vrea să aibe în curând un ÎMPĂRAT UNIC, care aşa cum ştim din Profeţiile cuprinse în Sf. Scriptură, va ajunge să declare război POPORULUI LUI HRISTOS!

Mai avem puţină vreme, ESTE MAI TÂRZIU DECÂT CREDEM (cum spunea Părintele Serafim Rose)!

Ceea ce a fost profeţit se va îmlini fără putinţă de tăgadă!

Deci, cât mai este linişte SĂ NE ÎNCHEGĂM CONŞTIINŢA NOASTRĂ COLECTIVĂ DE POPOR ŞI SEMINŢIE DUHOVNICEASCĂ PE LUME, care va trebui să dea război cu FIARA care-i va război PE SFINŢI!

HAI SĂ VORBIM DESPRE ACESTE LUCRURI CU CURAJ!

Slăvit să fie Domnul!

Vela Gheorghe

Lasă un răspuns