Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Ascultă numai sfaturile părintelui tău şi spune-i lui, ca lui Dumnezeu, gândurile tale

Sfântul Simeon Noul Teolog – Ascultă numai sfaturile părintelui tău şi spune-i lui, ca lui Dumnezeu, gândurile tale

Sfântul Simeon Noul Teolog – Ascultă numai sfaturile părintelui tău şi spune-i lui, ca lui Dumnezeu, gândurile tale

Lasă toată lumea şi pe cei din lume, ia cu tine numai plânsul fericit! Plânge numai cele făcute rău de tine, fiindcă acestea te-au lipsit pe tine de Făcătorul tuturor, de Hristos şi de sfinţi. De nimic altceva să nu te îngrijeşti afară de acestea. Dar să ai şi trupul tău ca străin şi priveşte în jos ca un osândit şi păşeşte pe drumul spre moarte.Suspină pururea din adâncul inimii şi spală-ţi faţa numai cu lacrimi. Iar picioarele tale care au alergat spre rele să nu doreşti deloc să le speli cu apă. Ţine-ţi şi mâinile împreunate. Nu le întinde fără ruşine spre Dumnezeu, pe ele pe care le-ai întins spre păcat. Stăpâneşte-ţi cu toată puterea limba năvalnică, căci uşor se porneşte aceasta spre păcat şi fiindcă numai prin ea au lunecat şi mulţi dintre cei mari de la calea cea dreaptă şi au pierdut împărăţia cerurilor.

Dar mai înainte de aceasta închide ţi urechile tale, ca să nu audă nimic din cele urâte şi deşarte; şi atunci îţi vei stăpâni poate şi limba. Ascultă numai sfaturile părintelui tău şi spune-i lui, ca lui Dumnezeu, gândurile tale, până la ispitele şi nimic să nu-i ascunzi, nici să faci ceva fără părerea lui, nici să dormi, nici să mănânci, nici să bei. Iar când ai păzit acestea în decurs de ani, să nu socoteşti că ai izbândit vreun lucru mare. Căci ai semănat în sudoare şi în osteneală, dar încă n-ai secerat rodul ostenelilor tale. Deci să nu te amăgeşti sau să socoteşti că l-ai aflat înainte de-a fi câştigat ochii sufletului şi de-a se fi curăţit urechile inimii spălate prin lacrimile tale de murdărie şi de-a vedea şi auzi duhovniceşte şi de-a fi început să-ţi schimbi toate simţurile. Atunci vei vedea multe din cele negrăite şi vei auzi şi mai multe vrednice de toată lauda, pe care nu le va putea grăi limba ta. E deci o minune înfricoşătoare a auzi astfel, iar a vedea astfel e taina tainelor.

Imnul 4

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!