Oastea Domnului

Sfințirea duhului

Minunatele sfătuiri ale cuvântului sfânt, dela I Tesal. cap 5, se încheie cu adânca rugăciune dela vers. 23 în care se cere Dumnezeului Păcii, sfințirea pe deplin a întregei noastre ființe, a întregei noastre alcătuiri.

Întâiul gând este pentru duhul nostru, pentru duhul familiei noastre, pentru duhul bisericii și adunării noastre, pentru duhul lucrării noastre. Și sfințirea aceasta este cu atât de mai mare trebuință, cu cât duhul celor între care suntem, duhul lumii, duhul vremii pe care o trăim și duhul fărădelegii, ajunge mai întinat, mai desfrânat, mai drăcesc.

O, în câte primejdii de întinare este duhul nostru câte duhuri de rătăcire, de amăgire și de desfrânare lumească și religioasă, vin să ne înșele și să ne întineze duhul nostru, curățit de Domnul Iisus!

O, Dumnezeule al Păcii, sfințește Tu și curățește mereu duhul nostru, ca să nu ne înșelăm nici noi și să nu înșelăm nici pe alții.

Sursa: Calendarul foii Isus Biruitorul pe anul de la Domnul 1948, întocmit de Tit I. Trifa și Traian Dorz