Oastea Domnului

Sfințirea trupului nostru

(1 Tes. 5, 23)

Ah, aceasta se pare un lucru nespus mai greu pentrucă trupul de moarte (Romani 7,24) pe care îl purtăm cu noi, este atât de lesne supus păcatului și în lumea aceasta robită stricăciunii, atât de multe sunt primejdiile care ne pasc.

Și totuș, Dumnezeul Puterii, are puterea să ne sfințească, și ne va sfinți El Însuș, pe deplin. EI va Înoi trupul acesta, făcându-l, asemenea trupului slavei Sale, căci are puterea s’o facă… (Filip. 3,21). Și tot ceiace acum este moarte, slăbicłune și întunerec în noi, încurând va fi înghițit de vieață, de putere și de lumină, astfel că atunci când se va arăta El, vom fi ca El (I Ioan 3,2). Atunci și păcatele noastre se vor face albe ca zăpada (Isaia 1,18).

Slavă, Slavă veșnică Numelui Tău sfânt, Iisuse Domnul și Mântuitorul nostru, pentru nădejdea aceasta vie pe care o avem în Tine. Știm că după cum Tu înainte de Înviere ai avut un trup iar după aceia ai avut un trup nou — ne vei schimba și pe noi în acelaș fel. Dar până atunci fă Tu, ca în duhul nostru, în sufletele noastre și în trupurile noastre, sfințenia Ta să lucreze cât mai mult adevărata sfințire.

Sursa: Calendarul foii Isus Biruitorul pe anul de la Domnul 1948, întocmit de Tit I. Trifa și Traian Dorz