Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul II

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul II

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul II

Articolul al II-lea al Simbolului de Credință

24) Care este articolul al II-lea din Simbolul Credinţei?

„Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.”

25) Ce înseamnă numele „Iisus Hristos”?

„Iisus” înseamnă „Mântuitor”, căci El a venit să mântuiască pe oameni de Satana, de păcate şi moarte. „Hristos” înseamnă „Uns” (împărat, Arhiereu, Prooroc).

26) În ce chip este Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu?

El este unicul Fiu al lui Dumnezeu Tatăl, născut, nu făcut.

27) Există o diferenţă mare între „născut” şi „făcut”?

Da, foarte mare. Aşa după cum omul dă naştere copilului care este din aceeaşi fiinţă cu el, dar care există şi lucrează altele, care nu sunt de aceeaşi fiinţă cu el, asemenea şi Dumnezeu naşte pe Fiul Său din veşnicie, din fiinţa Sa proprie, şi a creat, de asemenea, şi nenumărate fiinţe şi lucruri care nu sunt din aceeaşi natură cu El.

28) De ce este numit Lumină din Lumină?

Pentru că Tatăl Lui este Lumina înţelepciunii şi a iubirii veşnice, iar astfel este firesc ca El, Fiul unui asemenea Tată, să fie Lumină din Lumină.

29) De ce este El numit Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat?

Din acelaşi motiv. Tot astfel se întâmplă şi cu natura lumii acesteia; de pildă, pe acela care se naşte din om îl putem numi „omul adevărat din om adevărat”, pentru că fiul este totdeauna şi oriunde din aceeaşi fiinţă ca şi părinţii săi. Asemenea şi Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, după cum chiar El a zis: „Eu şi Tatăl Meu una suntem” (Ioan X,30).

30) De ce spunem: „Prin care toate s-au făcut”?

Deoarece Dumnezeu prin Fiul a creat toate lucrurile în cer şi pe pământ. După cum este întărit şi în Sfânta Scriptură: „Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan I, 3).

va urma

† Sfântul Nicolae Velimirovici

sursa: sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!