Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home STATORNICIE ŞI SCHIMBARE (I)

STATORNICIE ŞI SCHIMBARE (I)

STATORNICIE ŞI SCHIMBARE (I)

1. Evanghelia v-a depăşit pe voi, cei făţarnici, şi Hristos Şi-a ales alte vase: pe cei sinceri,
pentru a vă face pe voi geloşi. Iar gelozia aceasta să vă prefacă sfinţi, aşa cum trebuia de mult să luptaţi să ajungeţi.
Miraţi-vă deci şi de ei, cei atât de minunaţi. Dar şi mai mult să vă miraţi că voi nu înţelegeţi lucrul acesta.
Miraţi-vă că totul se schimbă în jurul vostru şi numai voi nu vă mai schimbaţi.
Atunci poate ar fi o nădejde şi pentru voi.

2. Cei care trăiesc în păcat vor să facă din Dumnezeu slujitorul, nu Stăpânul lor.
Toate rugăciunile lor (când sunt) sunt numai cereri şi porunci date lui Dumnezeu. El trebuie să le tot împlinească acestora toate dorinţele lor lumeşti, toate poftele şi planurile lor necuviincioase sau nelegiuite.
Ei Îi cer mereu lui Dumnezeu să le păzească vitele, holdele, casa, copiii şi pomii…
Să le omoare vrăjmaşii, omizile, gândacii.
Să le dea haine, sănătate, bani.
Şi câte şi mai câte!
Ce urâtă înţelegere despre Dumnezeu şi despre rugăciune…

3. Oamenii Îi tot cer lui Dumnezeu să le tot slujească zi şi noapte, ca şi cum Domnul ar fi robul lor cel mai îndatorat,
iar ei nici măcar nu se gândesc că ar avea vreo datorie faţă de El, pentru toate binefacerile pe care le-a împlinit faţă de ei şi pentru toată bunătatea pe care, fără merit, le-a arătat-o.
Ce vinovate sunt astfel de rugăciuni!

4. Sfânta Scriptură adevereşte că dorinţele celor care trăiesc în păcat nu sunt ascultate de Dumnezeu.
Cât trăiesc în nelegiuire şi în neascultare, toate dorinţele lor şi rugăciunile lor pentru lucruri rele sunt zadarnice; nici una nu ajunge până la Tatăl Ceresc.
Ceea ce primesc ei nu este urmarea rugăciunilor lor, ci a bunătăţii lui Dumnezeu.

5. Dacă totuşi Dumnezeul cel Bun le dă atâtea binecuvântări, asta nu este o urmare a rugăciunii lor, căci pe acestea El nu le asculta, ci sunt urmarea bunătăţii Lui.
Sunt binefacerile revărsate de bunătatea lui Dumnezeu cea nespus de mare pe care El o revarsă peste toţi, fără a fi asta un răspuns la vreo rugăciune a lor. Căci cei mai mulţi nu se roagă.
Iar ceilalţi se roagă rău.
Rugăciunile acestea n-au nici un rol în purtarea bunătăţii cereşti, fiindcă dacă ei sunt necredincioşi, rugăciunile lor sunt ca şi când n-ar fi deloc. Dumnezeu nici nu-i ascultă pe cei ce trăiesc în păcat şi nu vor să L asculte pe El.
Cândva şi binefacerile nemeritate îi vor osândi.

6. Duhul Sfânt nu-i ajută în rugăciunile lor pe cei care nu-L au, fiindcă ei nu au venit la Iisus, ca El să li-L dea.
Nici Harul nu-i sprijină, fiindcă ei n-au venit la Iisus, ca să aibă har.

7. Degeaba strigă cei neascultători, căci Domnul nu-i ascultă, zice Iov (Iov 35, 12-13).
Strigă către Domnul, dar El nu le răspunde, zice David (Ps 18, 41).
Îl vor chema, dar nu le va răspunde, zice Solomon (Prov 1, 28).
Oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, zice Domnul (Isaia 1, 15).
Vor striga la Mine, dar nu-i voi asculta (Ier 11, 11; 14, 12).
Chiar dacă vor striga în gura mare, tot nu-i voi asculta (Iez 8, 18).
Domnul Îşi va ascunde faţa de ei, fiindcă au făcut fapte rele (Mica 3, 4).
Prima rugăciune ascultată este cea a pocăinţei adevărate.

8. Dumnezeu este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi (Lc 6, 35)…
…Deşi rugăciunile lor nu sunt ascultate când nu sunt după voia Lui.
Ci bunătatea lui Dumnezeu se revarsă încă şi peste cei răi, independent de rugăciunile lor, fiindcă acestea sunt ca şi cum n-ar fi (Iac 4, 3). Ci din pricina celor aleşi ai Domnului care mai sunt printre ei.

Va urma…

Traian Dorz, din „Avuţia Sfântului Moştenitor”

Author: Adi.Editor

Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *