Traian Dorz

Un răspuns blând

Blândeţea este una dintre cele mai frumoase roade ale Duhului Sfânt pe care Cuvântul lui Dumnezeu le pretinde neapărat de la oricine spune că are Duhul Domnului (Gal. 5, 22).

Şi blândeţea este una dintre cele două virtuţi pe care Însuşi Domnul şi Mântuitor nostru Iisus Hristos ne-a poruncit să le învăţăm de la El, ba încă cea dintâi – înaintea smereniei chiar (Matei 11, 29).

De aceea s-a spus că fericiţi sunt cei blânzi, că ei vor moşteni pământul (Matei 5, 5).

Întrebarea blândă capătă totdeauna un răspuns bun şi purtarea blândă află totdeauna cuvinte de laudă, după cum este scris: Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră o aţâţă…

În primul rând, acest adevăr este însemnat în raporturile noastre cu Dumnezeu. Apoi în raporturile noastre cu fiecare semen… cu fiecare împrejurare.

Viaţa noastră este plină de răspunsuri.

Aceste răspunsuri sunt de fapt răspunderile faţă de chemările datoriilor pe care le avem prin însăşi existenţa noastră aici şi aşa.

Dumnezeu, Care ne-a creat fiinţa, viaţa şi condiţiile existenţei, are chiar prin acest fapt asupra noastră dreptul de viaţă şi de moarte.

El este Stăpânul şi Părintele nostru absolut, Căruia suntem datori în orice clipă şi în orice împrejurare a vieţii noastre să-I dăm cea mai dintâi, cea mai deplină şi cea mai grabnică ascultare.

Deci cel dintâi, cel mai deplin şi cel mai grabnic răspuns.

Blândeţea este totdeauna o ascultare bună .

Nu există o ascultare bună care să fie răstită şi potrivnică.

Iar dacă totuşi există, aceasta este o silă chinuitoare, o ură neputincioasă ori o batjocură ambiţioasă, şi nu o ascultare bună.

Din pricina păcatului nostru vine mânia lui Dumnezeu. Dar mila Lui ne cheamă să-L ascultăm şi să ne întoarcem ca să căpătăm iertarea Lui.

La această chemare, atitudinea noastră este răspunsul nostru.

Să luăm seama cum Îi răspundem lui Dumnezeu. Un răspuns blând sau unul aspru.

Preabunul nostru Dumnezeu, Tu, Cel plin de milă, fii slăvit!

Te rugăm, ajută-ne şi pe noi ca să răspundem cu toată ascultarea blândeţii noastre faţă de Tine şi faţă de semenii noştri, ca să potolim mânia Ta cea dreaptă contra păcatelor noastre.

Fă-ne blânzi, ca să fim şi noi moştenitori ai Tăi.

Amin.
Traian Dorz, din „Hristos – Pâinea noastră zilnică”

1 Comment

  • paraschiva 29 iulie 2011

    Slavit sa fie Domnul !!

    Iisuse cu inima blanda si smerita fa si inimile noastre la fel ca InimaTa.
    Amin

Lasă un răspuns