Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home A TRECUT VREMEA IDOLILOR?

A TRECUT VREMEA IDOLILOR?

A TRECUT VREMEA IDOLILOR?

Lumea spune că a trecut vremea idolilor. Chiar «Lumina Satelor» scria în numărul trecut că azi nu mai trăim pe vremea închinării la idoli.

Însă viaţa şi traiul oamenilor, vă­zute în lumina Bibliei, arată toc­mai contrariul.

E adevărat că lumea nu se mai închină la Baali ciopliţi din piatră sau turnaţi în aramă.

Are însă alţi idoli, cărora le spune: „obiceiuri”, „datină”, „aşa am apu­cat”, „distracţii”, „sport”, „plăceri nevi­novate” etc., etc.

Lumea şi creştinătatea de nume de azi îşi poartă idolii în inimă (Ezec) şi le slujeşte cu mare plăcere.

Au nu este alcoolul un idol la care se închină milioane de oameni ce-au apucat cu patima beţiei? Sau tutunul, banii, luxurile, jocurile, desfătările, cărţile de joc, politica de partid, lăcomia de avere (Ef 5, 5) nu sunt tot atâţia idoli la care se închină omenirea şi creş­tinătatea de azi?

O, nu, nu! Vremea idolilor n-a trecut. Numai numele idolilor s-au schimbat; închinarea însă a rămas.

Cuvântul lui Dumnezeu spune hotărât: „Jocul este închinare la idoli!” (I Cor 10, 7). Deci nu puteţi juca. Dar creştinul de azi răs­punde: „Ba putem!”.

Biblia spune: „Nu puteţi bea pa­harul Domnului şi paharul dracilor, nu puteţi lua parte la masa Dom­nului şi la masa dracilor” (I Cor 10, 21). „Nu puteţi fi prieteni şi cu lumea, şi cu Dumnezeu” (Iac 4, 4). Dar creştinul de azi strigă: „Ba putem!…”; şi se închină la idoli. Iar celor ce nu se închină le zice „rătăciţi”, „comunişti”, „încăpăţî­naţi” etc. Sărmană creştinătate…

Oare când vei înţelege cuvântul care spune hotărât – şi-ţi sună ţie, nu altora: „Să nu fiţi închină­tori la idoli, ca unii din ei, după cum e scris: «Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-a sculat să joace»”. (I Cor 10, 7).

Cât despre noi care vrem să fim tineretul Domnului, o spunem ho­tărât: tineretul Domnului nu se în­chină la idoli. Noi vrem să-I slujim numai Domnului şi vrem să ascultăm până la sfârşit de paragraful de lege de la I Corinteni 10, 14 şi de ceea ce ne învaţă Apostolul Ioan în [Întâia sa] Epistolă 5, 21: „De aceea, preaiubiţii mei, fu­giţi de închinarea la idoli”; „Copilaşilor, păziţi-vă de idoli”. Amin.

I. Marini

«Isus Biruitorul» nr. 7 / 14 febr. 1937, p. 5

Gazetarul credincios Ioan Marini
Articole apărute între anii 1930 şi 1938
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!