Mărturii Meditaţii

Adunãri programate…

În conţinutul de excepţie din «Almanahul Iisus Biruitorul», de anul acesta, găsim la rubrica Adunări anuale ale Oastei Domnului în anul 2021, o listă completă cu programarea adunărilor pe ţară, care, de fapt, în această perioadă de restricţii, încă nu se pot desfăşura. Fraţii le-au notat şi le-au aşezat cu mare grijă în ordine, ca, atunci când situaţia din ţară va reveni la normalitate, aceste adunări să-şi reia cursul normal la fel ca în anii trecuţi. Însă, deocamdată, au rămas toate aceste anunţuri doar ca o amintire la ceea ce a fost în anii din urmă. Cine s-a gândit vreodată că, după belşugul mare de peste treizeci de ani de bucurii şi întâlniri frăţeşti, se va întâmpla aşa ceva?

Acum e timpul să medităm adânc şi să fim foarte atenţi fiecare dintre noi… Când au fost adunările acestea la rând, dar şi altele, poate că nu le-am preţuit aşa cum ar fi trebuit! Noi, cei care doar ascultam cuvântul, sau cântam după cartea de cântări – sau, mai nou, acum – după telefoane sofisticate, stând fiecare pe scaune confortabile, în căldură, covoare pe jos, proiecţie de text, poziţie de amfiteatru, bară de inox pe culoare etc., nu eram atât de atenţi sau nu trăiam la intensitate maximă momentul cântării şi al cuvântului mărturisit. Ori mulţi dintre noi, din cauza obişnuinţei, comodităţii, în aceste adunări nu am fost prea atenţi să mai culegem ultimele fărâmituri, din care totuşi ne mai puteam hrăni.

În cântarea „O, bucuraţi-vă de ziua de astăzi”, fratele Traian Dorz, în primele două strofe, reflectă totul spre atenţia lucrătorului în adunare, pentru marea grijă a bucuriei frăţeşti. Şi această bucurie trebuie să o primim fiecare prin Cuvântul Domnului rostit de fraţi. Iar în celelalte două strofe, începând cu viersul: „Căci zile ca acestea nu sunt multe şi ne sunt date doar ca mângâieri”, aici fratele Traian dă curaj sufletului, deja îmbărbătat şi înveselit duhovniceşte din adunare, să fie gata pregătit pentru orice moment al jertfei, dacă va fi nevoie. La adunările la care mergeam – şi nu ne referim la cele strict trecute în Almanah, ci în general, oricare adunare ar fi fost –, pot oare spune fraţii şi ascultătorii în urma cântării, a poezii şi a cuvântului nostru bine aranjat şi pregătit că zile ca acestea nu sunt multe? Simţim noi că astfel de adunări sunt din ce în ce mai puţine şi sunt ele spre mângâierea noastră? Sau nu mai simţim nimic?

În timpul pe care îl trăim acum, ce s-a întâmplat, oare?… De multe ori suntem gata să dăm vina pe restricţii şi pe tot ce se întâmplă astăzi sub privirile noastre, tânjind într-un fel după unele bucurii de altădată! Unii chiar ne supărăm că, momentan, nu mai sunt adunări, neobişnuiţi cu acele strângeri de doi sau trei, neştiind valoarea acestor stări binecuvântate. Doar ne plângem că nu mai avem de unde să ne hrănim duhovniceşte. Dar adunările locale ce-am făcut cu ele? Unele s-au pierdut în zare, nu mai sunt deloc, altele au rămas doar cu doi-trei bătrâni, pentru că unora dintre tineri nu le mai place să stea între cei bătrâni. Or, s-ar putea ca tocmai de aceea să fi fost îngăduit de Dumnezeu să ne fie luate adunările mari, pentru ca să le preţuim pe cele mici, adunările locale, acolo unde se mai ţin…

Libertatea, refacerea şi lărgirea adunărilor noastre de altădată în duhul cel curat şi frumos care să mângâie inimile tuturor, aceasta depinde de noi toţi. Dumnezeu ne-a dat un timp de meditare, pentru ca să vedem pe unde suntem noi, ce fel am lucrat şi ce ar trebui să facem de acum încolo.

Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ne ajute pe toţi să ne revizuim fiecare sufleteşte, să ne vedem slăbiciunile, nelucrarea şi să dorim sincer alinierea pe drumul curat al Oastei!

Slăvit să fie Domnul!..

Sava CONSTANDACHE

Lasă un răspuns