Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ai intrat în Oaste? Vei primi îndată atacul lui Satana!

Ai intrat în Oaste? Vei primi îndată atacul lui Satana!

Ai intrat în Oaste? Vei primi îndată atacul lui Satana!

TOŢI CEI CARE INTRĂ ÎN OASTE vor avea multe de suferit( II )

A intra în Oastea Domnului înseamnă a intra în declaraţie de război cu Ispititorul diavol.

     Ai intrat în Oaste? Ai intrat cu adevărat în Oaste? Vei avea îndată atacul lui Satana!

     Ai intrat în  Oaste? Apoi să ştii, dragul meu, că s-a sfârşit cu „liniştea“ ta de mai ‘nainte. Se vor porni îndată contra ta hulele, batjocurile, pri-goanele. Dar tu să nu te miri de lucrul acesta şi, mai ales, să nu te sperii! Acest lucru trebuie să se întâmple, e firesc să se întâmple.

     Oare de ce? Pentru că diavolul se vede în primejdia de a-şi pierde un credincios. Până când omul petrece în  fărădelegi, are „linişte“. Diavolul nu se ocupă mai de-aproape cu el; doarme diavolul liniştit, ştiindu-l cucerit pentru împărăţia iadului.

     Dar îndată ce omul începe a se trezi la o viaţă nouă, se trezeşte şi diavolul şi mişcă toate meş-teşugurile lui ca să nu-şi piardă credinciosul.

     Aşa e şi cu tine. Până când ai trăit în „lume“, în păcate, ai avut „linişte“. Acum însă ai neca-zuri,  pentru că Satana se vede în primejdia de a-şi pierde un credincios.

     Deci nu te speria de cele ce vin peste tine, după ce ai intrat în Oaste. Ar fi mai rău dacă n-ar veni. Ar fi un  semn rău că n-ai intrat cu adevărat în Oaste.

     Când cineva intră cu adevărat în Oaste, dia-volul începe îndată atacul contra lui. Acest atac este intern şi extern.

     Unul dintre cei intraţi în Oastea Domnului îmi scrie că, de când a intrat în Oaste, îl chinuie par-că şi mai mult patima beţiei şi celelalte patimi ce le-a avut. Acesta este atacul cel intern, lăuntric. Când omul se hotărăşte la o viaţă după Evan-ghelie, Satana pune foc mai mult în  patimile ce le-a avut, şi miere mai multă pe otrava plăcerilor. Tânărului din Evanghelie i s-a făcut mai rău când S-a apropiat Mântuitorul de el cu mântuirea (Marcu 9, 14-29). Diavolul făcea ultimele zvâr-coliri, ca să nu-l scape din  lanţurile lui.

     În atacurile sale,  Satana foloseşte apoi lu-mea şi pe „oamenii cei lumeşti, care nu primesc lucrurile Duhului, căci pentru ei sunt o nebunie“ (I Corinteni 2, 14). Pe „oamenii lumeşti“ îi folo-seşte Satana să ispitească cu ajutorul lor pe cei intraţi în Oaste; să-i batjocorească şi să-i prigonească.

va urma

IOSIF TRIFA – Preot

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!