Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Avraam în Egipt – Facere 12 ( II )

Avraam în Egipt – Facere 12 ( II )

Avraam în Egipt – Facere 12 ( II )

Amarnic lucru este să încerci să-ţi croieşti singur drum în vreun fel oarecare! Nu vei putea face decât greşeli peste greşeli. Mult mai bine este să-ţi încredinţezi soarta în mâna lui Dumnezeu, rămânând în braţele Sale ca un prunc la sânul mamei. El îţi va croi drumul şi Se va îngriji, în înţelepciunea Sa şi în nemărginita Lui iubire, de toate ale tale.

Totodată, e bine să ştie orice credincios că, dacă se amestecă cu lumea pentru ca să-şi mărească averea, trebuie să sufere urmările rele ale purtării sale. Nu putem trage folos din lume şi totodată să ridicăm glas puternic împotriva nelegiuirii ei. În zadar vorbeşti despre o judecată care va veni, câtă vreme tu îţi găseşti plăcere tocmai în mijlocul celor peste care are să vină judecata.

Nu poţi să ai o înrâurire asupra lumii decât despărţindu-te şi, prin puterea harului, ţinân­du-te despărţit de ea. A încerca să încredinţezi lumea de păcat, rămânând totodată în tovărăşie cu ea, cu scopuri băneşti, înseamnă să pierzi vremea degeaba. Lumea nu pune preţ pe o astfel de mărturie şi pe asemenea îndemnuri.

Tot aşa a fost şi cu mărturia lui Lot pe lângă ginerii săi: „Ginerilor însă li s-a părut că el glumeşte“ (Fac. 19, 14).

Dacă vrei ca mărturia ta să aibă putere, trebuie să „ieşi din lume“, să nu mai trăieşti în felul ei, să nu mai iei parte la lucrările neroditoare ale ei, ci să te deosebeşti, prin viaţa ta, de toate obiceiurile, întâlnirile şi deşertăciunile lu­mii, pentru ca tot ceea ce spui să se potrivească cu ceea ce faci. În privinţa aceasta, istoria lui Lot este cea mai bună tălmăcire a îndemnului scurt şi pătrunzător: „Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume!“ (I Ioan 2, 15).

Domnul Iisus S-a dat jertfă pentru noi, ca să ne smulgă din acest veac rău şi să facă din noi copii şi moştenitori ai Împărăţiei Sale.

Dacă astfel a fost iubirea Sa pentru noi, să‑L tăgăduim noi, oare, aruncându-ne iar în lumea din care ne-a scos pentru totdeauna prin crucea Sa? Niciodată! Domnul să ne păzească ascunşi în mâna Sa şi la umbra aripilor Sale, până vom vedea pe Iisus aşa cum este şi vom fi cu El, asemenea chipului Slavei Sale, pentru totdeauna!

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 1)

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *