Oastea Domnului

Bilanţul oştăşiei mele

Articol publicat în Isus Biruitorul nr. 2(107) Anul III – 10 ianuarie 1937 – Transcriere şi ortografie după original.

De la fratele Gh. Latiş din comuna Sadova – Bucovina, am primit sub titlul de mai sus o serie de întrebări cu texte biblice foarte interesante de cercetat, un fel de bilanţ, în cumpăna cărui ne putem judeca pe noi şi ostăşia noastră.

Pe voi înşivă cercaţi-vă… II Cor. 13,5

Ce fel de Oaste ar avea Domnul dacă toţi ar veni la adunare ca mine? Evrei 10,25 – Numer. 15,30 31 – Filip. 4,5

Ce fel de ostaşi ar fi în Oaste dacă toţi ar dormi ca mine? I Tes. 5,6 – Luca 22,46 – Marc. 16,36 37

Ce ar fi din Oastea Domnului dacă toţi n’ar ceti din Cuvântul lui Dumnezeu ca mine? Ioan 5,36 – Cols. 4,16 – I Tes. 5,27 – Fapt. 13,15

Cât de mută ar fi Oastea Domnului dacă toţi n’ar cânta ca mine? Efs. 9,15 – I Cor 14,15 – Psm. 47,6 7 şi 149,1 – Matei 26,30 – Iac. 5,13

Ce ar fi din Oastea Domnului dacă toţi ar fi mândri ca mine? Dan. 5,20 – Marcu 7,20 – Rom. 12,06 – I Tim. 3,6

Cum ar mai fi privită Oastea Domnului dacă toţi am fi pela târguri în zile de dumineci şi sărbători ca mine?  Apoc. 1,10 – Evr. 4,4

Cât de mare ar fi numărul ostaşilor dacă toţi ar chema pe alţii la Hristos ca mine? Iacov 5,19 20 – Ezechil 33,11

Cum ar mai fi Oastea Domnului dacă toţi n’ar ceti cărţile Oastei şi n’ar abona foaia ca mine? I. Cor. 9,7-14 – Cols. 4,16

Cum ar fi privită Oastea Domnului dacă toţi n’ar veni cu duhul dragostei Lui Isus în biserică sau la adunare ca mine? Fapte 20,28 – I. Cor. 1,2 Cap. 10,32 – I. Timotei 3,5 – Fapte 2,4 Cap. 11,26 – I. Cor 5,4

Care ar fi dragostea între fraţi dacă toţi ar iubi pe fraţi şi pe toţi oamenii ca mine? Matei 5,44 45 – Apoc. 2,4 – I.Petru  3,17 – Rom 13,8 10 – I.Tes. 5,12 15 – Cols. 3,12 15 – 2 Corinteni 6,4-7

Câţi ostaşi ar fi activi dacă toţi ar chema, răbda şi lupta ca mine? Matei 11,28 – Marc. 16,15 – Fapte 2,38-40

Câţi vizitatori ar fi în adunările Oastei dacă toţi ar îndruma şi participa ca mine? Ev. 10,23 25 – I. Tes. 5,19 20

Care ar fi puterea rugăciunii în biserici dacă toţi s’ar ruga ca mine? I.Tes.5,16 18 – II. Tim 4,1-41 – Efes. 4,1-4 – Cols. 3,12-15 – I. Petri 3,8 9

Care ar fi fondul de colecte pentru lucrul Domnului dacă toţi ar dărui ca mine? Facere 31,54 – Pild. 11,24 25 – 2 Cor. 9,12 13 – Fapte 2,45 cap. 4,34 – Rom 15, 26 27

Cum ar progresa Oastea în ţară dacă toţi ar lucra ca mine? Fapte 26,20 – Matei 4,16 – 2 Cor. 8,8 9 – Filip. 2,11-13 – Ev. 12,4-12 – Apoc. 3,19 – I.Petru 2,12 – I Timotei 5,17

Cum ar fi de mult uniţi lucrătorii din Oastea Domnului dacă toţi s’ar purta cu ei ca mine? I.Imp. 17,8-16 – Rom. 12,15 – Filip. 4,4-6 – Zah. 11,4-17

Cum s’ar simţi sufleteşte la noi în adunări noii vizitatori dacă toţi s’ar purta cu ei ca mine? Ev. 13,1-3 – 12,13 – I.Tim. 3,2 – Facere 18,3-4

Ce har sau căldură ar avea Oastea dacă toţi membrii ei ar fi reci ca mine? Lumea vede Oastea aşa cum o trăim şi o facem noi! I.Cor. 11,13 – Matei 18,17 – Gal. 2,12-14 – Cols. 4,5 – I.Cor. 6,1-10 – Iac. 1,27 – I.Petru 2,5 – Matei 5,16 – Isaia 58,6-11.

Slăvit să fii Tu Isuse pentru Cuvântul Tău!

Cel mai păcătos,

LATIŞ GHEORGHE – Sadova, Bucovina

Lasă un răspuns