Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „Caut loc cãlduț În bisericã”

„Caut loc cãlduț În bisericã”

„Caut loc cãlduț În bisericã”

Deşi acest titlu e cel puţin tulburător, mărturisesc că n-am putut să-l evit, întrucât el exprimă, după părerea mea, foarte clar şi concis, principala dorinţă şi preocupare a celor mai mulţi dintre credincioşii Bisericii noastre. Mă gândesc la acei creştini pe care Dumnezeu îi numeşte „căldicei” (cf. Apoc 3, 16), iar lumea „nepracticanţi”.

În întâmpinarea lor, ca într-o adevărată economie de piaţă, au venit deîndată firme specializate, bineînţeles contracost, pentru a le împlini cererea. Astfel, putem viziona „în direct”, acţiunea serviciilor specializate în căutarea şi întreţinerea locurilor „călduţe”, „sterile” şi „neutre” pentru toţi creştinii „sensibili” şi „alergici” la tot ce e „prea fierbinte” sau „prea rece” în Biserică. În aceste locuri nu se simte nimic, nu se participă cu nimic şi nu se dăruieşte sau nu se primeşte nimic, pentru că în ele sălăşluieşte, de fapt, „nimicul” sau, mai bine zis, „inamicul”. Aici sunt îndemnaţi să se adăposteasă şi să dormiteze liniştiţi toţi „căldiceii”, întrucât „agenţi calificaţi” lucrează pentru ei. Astfel, aceştia ajung să trăiască chiar şi cele mai importante momente din viaţa lor sau, mai bine zis, din moartea lor, prin delegaţi. Ei nu înţeleg faptul că nu se poate delega chiar orice din viaţă, fără riscul de a cădea în ridicol şi a friza absurdul.

Unul din aceste momente îl constituie şi cel de la slujbele de înmormântare, în care unii „agenţi funerari”, tocmiţi de către familia persoanei decedate, împart lumânări participanţilor, ocolind atent rudele apropiate persoanei decedate, întrucât, zic ei, nu se cade să primeşti pomană „de sufletul neamului, din mâna străinului”. Cât de tristă devine această privelişte a semenilor noştri care, fără lumină în mâini şi poate nici în suflet, asistă stingheri, ca la un spectacol, la trăirea propriilor dureri!
Şi, pentru ca nu cumva conştiinţa acestor creştini să se trezească şi să le tulbure „pacea”, Parlamentul ţării vine şi dă „învăţături după pofta inimii lor” (cf. II Timotei 4, 4). În acest sens, parlamentarii adoptă „Legea privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare”, în care, printre altele, introduc şi legiferează ideea novatoare şi „salvatoare” de „înmormântare laică”.

În ceea ce ne priveşte, putem afirma că „mireasma” ridicolului o simţim şi în unele adunări în care, o parte din fraţi, retrăgându-se într-o păguboasă şi „căldicică” stare de neutralitate, nu mai pot nici primi şi nici dărui ceva din Lumina Adevărului.
Prin atitudinea lor, atât de asemănătoare cu a celor care devin simpli spectatori la înmormântarea propriilor rude, participă, poate fără să vrea, la înmormântarea propriei adunări. Aceleaşi sentimente le trăim şi atunci când unii fraţi de-ai noştri, încercând să-şi demonstreze ataşamentul lor faţă de Biserică, intră câteodată în lăcaşul de cult dar nu reuşesc, aproape niciodată, să-şi ducă paşii, cu o lumânare şi o prescură în mâini, până la uşa Altarului. Ei aleg, astfel, să rămână mereu în afara acelui „circuit liturgic”, în care noi, oamenii, suntem împreună-primitori şi dăruitori cu Dumnezeu.

Să ne rugăm, aşadar, să putem învinge forţa de atracţie a locurilor „călduţe” din Biserica şi Adunarea noastră şi să facem pasul decisiv spre Acela care, primind o fărâmă din viaţa noastră pământească, ne oferă în schimb o viaţă nouă şi veşnică!

Cât despre anunţul din titlu, aş vrea să-i informez pe doritori, pe de o parte, că locurile „călduţe” din Biserica şi Adunarea noastră s-au epuizat, iar, pe de altă parte, că cei care au reuşit să se instaleze în vreunul din ele nu o duc nici ei prea bine, întrucât peste capul lor răsună cuvântul Mântuitorului: „Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie aprins acum!”
(Luca 12, 49).

Pr. Gheorghe MANOLE

în săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul”
Anul XXV, nr. 39 (963) 22-28 SEPTEMBRIE 2014

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!