Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII (V)

CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII (V)

CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII (V)

Pentru că nu-L putem vedea pe Dumnezeu, aceasta nu ne răpeşte libertatea şi dreptul de a-L simţi. Dumnezeu a înzestrat pe om, creatura Sa, cu cinci simţuri. Ceea ce nu vedem simţim, sau mirosim, au pipăim etc. etc. Prezenţa lui Dumnezeu se simte şi puterea Lui cea veşnic trează se vede şi se observă în toate mişcările Universului.

Când fulgeră şi tună, când trăsneşte, când seceta pâr-joleşte faţa pământului, când se înnourează şi iarăşi se însenină, toate stihiile cereşti, cele de pe pământ şi din afara lui sunt pline de Duhul lui Dumnezeu. El este veşnic lângă noi şi chiar în noi. Dacă soarele de pe cer, creaţie atât de minunată, răspândeşte atâta lumină peste tot pământul şi este părtaş cu noi la suferinţele noastre, se amestecă la toate ale noastre şi nimic şi nimeni nu-i poate sta împotrivă, sau să întunece strălucirea lui, cu cât mai mult Dumnezeu, Care toate le-a creat, Care cercetează inima şi rărunchii, care pătrunde în sufletele noastre, străbate gândurile noastre, se ascunde în întunericul cel mai neînţeles de noi ca un ascuns mărgăritar sau alt neînţeles de noi. Binele pe care-l săvârşim este sub povaţa Lui, când comunicăm cu El; iar răul se săvârşeşte sub privirea Lui, spre ocara şi osânda noastră veşnică.

Pentru Dumnezeu, Universul întreg este ca o singură casă, sau ca o carte în mâna celui mai iscusit cititor. Dumnezeu nu are nevoie să i se aducă rapoarte despre felul cum ne desfăşurăm viaţa, în păcat sau în virtute. Noi trăim sub permanenta Sa privire. Trăim în sânul Lui. Când poporul lui Israel păcătuia la poalele muntelui Sinai, Dumnezeu îl înştiinţează pe Moise. Şi care a fost urmarea? Au primit plata ce se cuvine dezertorilor de la adevărata învăţătură. La fel se va face tuturor acelora care dezertează de la unica învăţătură dată Sfinţilor o dată pentru totdeauna şi ies de sub revărsarea divinului har ce se revarsă din Jertfa Crucii de pe Golgota.

va urma

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *