Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home CELE 5 UŞI PE CARE NI LE ARATĂ BIBLIA

CELE 5 UŞI PE CARE NI LE ARATĂ BIBLIA

CELE 5 UŞI PE CARE NI LE ARATĂ BIBLIA

Evanghelia de duminică ne arată în toată grozăvenia ei ziua si mânia Judeciţii din urmă. Dar odată cu aceasta, evanghelia ne arată şi cum să scăpăm de această mânie.

Despre 5 uşi se vorbeşte în Biblie. Cinci uşi ne arată Biblia să scăpăm prin ele la mântuire. Cinci uşi ne arată Biblia să scăpăm prin ele de mânia Judecăţii de apoi. Aceste 5 uşi sunt următoarele:

  1. Întâi este uşa de la corabia lui Noe; este uşa ce ne strigă să intrăm degrab’ în corabia mân­tuirii înainte de a sosi potopul (moartea) şi înainte de a închide Domnul Dumnezeu uşa. Despre uşa aceasta am scris pe larg în cartea cu corabia lui Noe.
  2. A doua uşă este cea pe care israelitenii au stropit-o cu sân­gele mielului în noaptea ieşirii lor din Egipt. Sângele mielului i-a ferit da urgia morţii şi i-a scos din robie (Ieş 12). O astfel de uşă stropită cu sângele Mielului ne trebuie şi nouă. Despre aceasta vom scrie mai pe larg în tâlcuirea cu călătoria spre Canaan.
  3. A treia uşă este cea de la Iosua 20, 1-6. La porunca Domnului, Iosua a făcut „cetăţi de scăpare” în care fugeau şi scăpau ucigaşii urmăriţi da „răz­bunătorii sângelui”. Cine scăpa pe poarta acestei cetăţi nu mai putea fi urmărit şi răzbunat. Ah, ce adânc înţeles sufletesc pentru mântuirea noastră este şi în această uşă!
  4. A patra uşă este uşă cea îngustă despre care a zis Mântui­torul: „Intraţi prin uşa cea strâmtă, că largă este uşa şi lată calea ce duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră printr-însa. Ci strâmtă este uşa şi îngustă calea ce duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află pe ea” (Mt 7, 13-15).
  5. A cincea uşă este cea care s-a închis după ce a sosit mirele, din pilda cu cele 10 fecioare (Mt 25, 1-13). Această uşă strigă după noi: „Privegheaţi şi staţi gata, că nu ştiţi ziua, nici ceasul în care Fiul omului va veni… Ca nu cumva venind fără de veste, să vă afle dormind”.

Cele 5 uşi se aseamănă întreolaltă. Toate 5 strigi după noi să intrăm prin ele şi să scăpăm prin ele la mântuire. Toate 5 ne arată că uşile mântuirii noastre sunt încă deschise. Cele 5 uşi sunt aşezate în formă de cruce. Ele închipuie Jertfa Golgotei. Ele închipuie Uşa cea mare şi sfântă a Jertfei de pe Crucea Golgotei. Ele închipuie pe Cel ce a zis: „Eu sunt Uşa, prin Mine de va intra cineva, se va mântui” (In 10, 9).

Fratele meu! Grozavă va fi Judecata de apoi. Şi mai grozavă, osânda cea veşnică şi fioroasă a iadului. Dar bunul Dumnezeu ne dă ajutor să scăpăm de ele. Toate uşile mântuirii sunt deschise. Bu­cură-te, frate dragă, că n-ai murit şi mai poţi încă scăpa. Intră îndată pe uşa mântuirii. De nu vei intra, apoi să ştii, frate dragă, că, în ziua cea mare a Judecăţii de apoi, aceste 5 uşi vor mărturisi contra ta şi îţi vor rosti teribila sentinţă a osândei veşnice. În nu­mele Domnului, eu te rog, nu mai zăbovi, intră îndată pe uşa mân­tuirii. Primeştt-L îndată pe Domnul şi începe o viaţă nouă cu El. Intră îndată, intră până este ziuă, că vine noaptea – moartea – (In 9, 4), când uşile se închid şi nimeni nu mai poate intra. Domnul să-ţi ajute să nu rămâi afară, în osânda cea veşnică.

«Lumina Satelor» nr. 6 / 3 febr. 1929, p. 5

din ”Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa”
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *