Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ceva despre lucrarea Sfintei Treimi ( II )

Ceva despre lucrarea Sfintei Treimi ( II )

Ceva despre lucrarea Sfintei Treimi ( II )

Lucrarea Sfintei Treimi este admirabil arătată prin cuvintele Mântuitorului: „Toate câte are Tatăl ale Mele sunt – zicea Iisus. Acela (adică Duhul Sfânt) pe Mine Mă va preamări, căci dintru al Meu va lua şi va vesti vouă” (In 16, 14­15).

Vedeţi cât de minunat este arătată aici lucrarea Sfintei Treimi? Toate darurile şi bunătăţile au fost şi sunt ale Tatălui.

Ele însă nu pot fi ale noastre, până nu-şi schimbă stăpânul, până nu trec asupra Fiului. Iisus Mântuitorul a deschis canalul prin care darurile Tatălui Ceresc se scurg în El. „Toate câte le are Tatăl ale Mele sunt”.

Iisus Mântuitorul S-a făcut, mai departe, Mijlocitorul prin Care darurile Tatălui Ceresc se scurg şi în viaţa noastră. El ne-a legat cu Izvorul cel mare al tuturor bunătăţilor: Tatăl Ceresc. Dar, cu toate acestea, noi nu putem încă ajunge la acest Izvor. Suntem prea slabi şi nevoiaşi să ajungem la El şi să gustăm din El. Aici intervine Persoana a Treia din Sfânta Treime, Duhul Sfânt, Care mijloceşte aceste daruri şi ni le dă. Astfel primim noi prin Iisus Hristos de la Duhul Sfânt tot ce este al Tatălui.

Un vestit predicator a asemănat această tainică lucrare cu mierea florilor. Harul şi darul mântuirii sunt o miere dulce şi binecuvântată. Dar această miere este ascunsă într-o floare depărtată (în Dumnezeu). Noi nu putem ajunge la ea. Noi n-avem atâta înţelepciune, ca să o aflăm şi să-i sugem dulceaţa, ca albinele. Aici vine lucrarea scumpului nostru Mântuitor. El preface această miere în fagure. „Toate câte are Tatăl ale Mele sunt… spre folosul vostru”. Aceasta este o miere pusă în fagure. Lucrarea Mântuitorului este o miere dulce şi binecuvântată, de aceea este atât de dulce Numele Lui pentru cei care au gustat din tainele mântuirii sufleteşti.

Dar, cu toate că „mierea” e pusă în fagure, noi suntem atât de slabi şi nevoiaşi în cele sufleteşti, încât nu putem încă gusta din ea. Gura noastră este atât de mult dedată cu mâncărurile cele amare (cu păcatele), încât această „miere” cerească ni se pare amară. Dulcele ni se pare amar. Celor păcătoşi le poţi tot vorbi despre dulceaţa mântuirii sufleteşti.

Pentru ei, aceste lucruri sunt amare şi fără gust.

Aici vine lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ia mierea strânsă în fagure de Scumpul nostru Mântuitor şi, dându-ne gust pentru ea, ne-o îmbie spre gustare. Din mâna Duhului Sfânt, gustând mierea cea cerească, aflăm îndată ce nespus de dulce-i; nu ne mai săturăm de gustarea ei; toate cele lumeşti ni se par „gunoaie” şi amărăciuni faţă de dulceaţa ei; simţim cum dulceaţa ei intră în simţurile noastre, în sângele nostru, în sufletul nostru, în toată viaţa noastră; o dulceaţă cerească s-a sălăşluit în noi prin lucrarea cea tainică a Duhului Sfânt.

Iată, şi această asemănare este o icoană minunată despre tainica lucrare a Sfintei Treimi!

Părintele Iosif Trifa

Dumnezeu Duhul Sfant – Despre cea de-a Treia Persoana a Sfintei Treimi – Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 2007

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *