Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Date importante pentru Oastea Domnului

Date importante pentru Oastea Domnului

Date importante pentru Oastea Domnului

Pace casei acesteia!

Sunt solul Domnului din ceruri,
trimis în lume ca să spui
că El curând o să sosească,
să-I pregătească drumul Lui.

Căsuţa care mă primeşte,
cu har o binecuvântez,
acelor care mă ascultă
eu pace multă le urez…

Pe cei care-mi primesc cuvântul
şi-urma-vor Domnului Iisus,
primească-i El în bucuria
şi-Mpărăţia Lui de Sus!

Şi-n casa asta ce primeşte
Cuvântul Lui, solia mea,
să-Şi lase binecuvântare
şi alinare Pacea Sa!

 

Slăvit să fie Domnul Iisus Biruitorul!

Pr. Iosif Trifa

Veniţi-ne în ajutor, dacă suntem mădulare unii altora.

Fraţi tineri, nu veţi fi scutiţi nici voi de furtuni. Vor veni furtuni când mai mari, când mai mici, dar cu siguranţă că vor veni peste fiecare din voi. Numai aşa veţi putea sta şi rezista, dacă vă veţi înrădăcina adânc în Stânca-Hristos. Aceasta e ţinta şi propovăduirea pe care ne-am silit totdeauna din partea Domnului să v-o putem spune. Căci nu vrem să ridicăm alt nume în adunare… Nu vrem să ridicăm alt nume, decât pe Iisus cel Răstignit. Nu vrem să ştim nimic între voi – ne spune Sfântul Pavel – decât pe Iisus cel Răstignit.

Nu v-am pus altă ţintă şi nu vă punem niciodată.

E Lucrarea cea născută în Biserica aceasta, Lucrare născută de Dumnezeu – şi aici vom rămâne. Noi nu predicăm în adunările noastre, cum ne comandă alţii, noi nu predicăm crucea goală. Noi dăm dovadă despre Cruce şi preţuim Crucea ca pe un altar pe care a fost jertfit Fiul lui Dumnezeu. Dăm dovadă şi purtăm Crucea. N-am vorbit niciodată de formele Bisericii noastre pe care le practicăm, dar în mijlocul tuturor acestora vrem să ridicăm Chipul Domnului Iisus, ca toţi să privească spre El şi să ajungă la starea de om mare, asemenea plinătăţii Chipului Său. Aceasta este ţinta gândurilor noastre; pentru aceasta am venit, pentru aceasta ne-a trimis Dumnezeu. Şi să-L rugăm pe Domnul ca, în puţinii ani ce-i mai avem de trăit, să nu mai avem nici o altă nădejde pe pământ, ci să dorim numai ca pe fraţii noştri şi pe surorile noastre să le putem aduce la Hristos. Să putem închide ochii noştri liniştiţi că ne-am făcut datoria şi slujba ne-am împlinit-o. Dar până atunci…

Să putem vorbi şi de dincolo de mormânt. Să vă putem vorbi când veţi veni la mormintele noastre, să vă putem vorbi de dincolo de mormânt de aceeaşi nădejde şi ţintă de care v-am vorbit în viaţă. De aceeaşi mântuire care se dă prin Sângele Domnului Hristos. Am vrea să nu mai schimbăm vreodată felul nostru de vorbire, felul de gândire sau felul de lucrare. Să nu ne lase Domnul niciodată, oricâte piedici ar veni în calea noastră. Dar să nu putem niciodată fi în stare, în mijlocul adunării, să vestim un alt Iisus şi o altă Evanghelie. Am făcut un legământ cu Dumnezeu şi în această Lucrare vom rămâne până la moarte. Vom sluji din toate puterile noastre Acest Nume Slăvit al lui Dumnezeu, vom căuta să întărim pe fraţii noştri – şi aveţi încredere, fraţii mei dragi, nu în noi, ci în Dumnezeu. Aveţi încredere că ne-am predat cu totul lui Dumnezeu. Şi dorim totdeauna să vestim Evanghelia curată.

Ori de câte ori veţi vedea o slăbiciune în viaţa noastră, vă rugăm să ne spuneţi, vă rugăm cu toată tăria. Poate că vom fi – şi suntem – greşiţi, pentru că mai greşim în multe feluri, dar vă rugăm, ajutaţi-ne şi cu rugăciunile frăţiilor voastre. Sunt observaţii pe care trebuie să ni le faceţi, iar noi vă suntem recunoscători dacă ni le faceţi. Dacă observaţi ceva necuviincios în adunare, dacă a fost ceva nepotrivit în cuvântul pe care l-am vestit… Dacă aţi simţit că Duhul nu a putut lucra şi în noi, şi în voi asemenea, faceţi-ne binele acesta şi spuneţi-ne. Sub orice formă – Domnul să vă lumineze – dar veniţi-ne în ajutor, dacă suntem mădulare unii altora.

Nu dorim, fraţii mei, să schimbăm Evanghelia, pentru nimic în lume. Şi am dori mai bine să murim, decât să venim cu o altă Evanghelie, să vă spunem alte învăţături. Atunci am vrea mai bine să ne ia Domnul viaţa în orice clipă. Să nu fim o piedică în calea Lucrării lui Dumnezeu! Să nu ajungem în nici un fel o frână în înaintarea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Nu vrem, nu vrem să stricăm Lucrarea Domnului. Mai bine ia-ne, Doamne, din calea Evangheliei Tale. Şi ridică pe alţii, mai plini de râvnă şi mai plini de dragoste pentru Lucrarea Ta sfântă şi măreaţă. Că aici e vorba de mântuire, fraţii mei. E vorba de valori pe care le-a răscumpărat Hristos pe Crucea Golgotei, prin scump Sângele Lui. De aceea, vă rugăm pe toţi să fiţi apţi pentru adunarea în care Dumnezeu v-a ridicat şi v-a ajutat să ajungeţi şi voi. Şi vă rugăm din toată inima, pentru că truda noastră a fost lungă până am făcut drumul acesta şi am venit aici din nou, am venit să ne mai bucurăm aici; însă am venit şi cu un îndemn din partea Domnului şi parcă a fost Mâna lui Dumnezeu care ne-a trimis aici.

Sunt răni de vindecat… Sprijiniţi-ne cu rugăciunea, ca să putem vindeca aceste răni, să putem aduce aceste suflete la Hristos, ca să plece de la El vindecate. Sprijiniţi-ne! Am fost aici să vă ajutăm, fraţilor lucrători. Am fost trimişi de Domnul şi ne va trimite şi în altă parte. Sprijiniţi-ne! Avem gânduri curate faţă de Lucrarea lui Dumnezeu. Am vrea să ducem şi acolo unde vom mai ajunge veşti bune. Să avem toţi grijă unul de celălalt în parte. Să ne putem ajuta unul pe altul, să ne putem supraveghea; nu critica, ci ajuta. Când vedeţi vreo greşeală la altul, rugaţi-vă pentru el; spuneţi-l fraţilor de nădejde şi rugaţi-vă împreună. Aşa ne învaţă pe noi Biblia! Ajutaţi-l să se ridice, nu-l împingeţi în prăpastie. E uşor să împingi pe cineva, dar e greu să-l aduci din nou la starea în care a fost înainte.

Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi toţi şi să ne sfinţească – şi pe frăţiile voastre, şi pe noi –, ca să simţim ceea ce a zis Sfântul Pavel din închisoarea de la Roma: „Fraţii mei, deşi sunt departe de voi cu trupul, dar cu duhul sunt în mijlocul vostru şi privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte în mijlocul vostru”.

Facă Domnul Iisus ca acei care sunt departe de noi, prin Duhul Sfânt, să se găsească mereu în mijlocul nostru, să privească la buna rânduială care domneşte în adunările noastre şi în Biserica Domnului.

Noi am venit numai să vă cercetăm, dar am vrea ca acum, la plecare, să lăsăm în urmă pace, linişte şi bucurie. Şi acum când plecăm de aici, şi mâine, vă rugăm, rugaţi-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze gândul frumos pe care L-a avut când ne-a trimis aici în mijlocul frăţiilor voastre. Am venit pentru cauza lui Dumnezeu, pentru nici un interes pământesc. Am venit aici nu să dormim, nu să mâncăm, nu să ne odihnim, nu să arătăm cine suntem… ci să-L arătăm pe Hristos, iar noi să rămânem în umbră.

Pe Hristos să-L vedeţi, nu pe noi. Am învăţat lecţia aceasta din Biblie: când Petru şi Ioan au făcut o vindecare la templu, ei au zis: „De ce vă uitaţi la noi, fraţilor, doar nu prin noi, prin puterea noastră, s-a făcut minunea aceasta, ci prin Iisus, pe Care voi L-aţi răstignit.”

Prin numele Lui s-a făcut şi această minune! Fraţii mei, noi nu atragem pe nimeni. Hristos este Cel care S-a crucificat pentru toţi pe Cruce. Dacă El are nevoie de noi, ne poate trimite, căci am zis: „Doamne, dacă ne găseşti vrednici pentru lucrul acesta, trimite-ne oriunde ar fi, în orice parte”. Şi dacă Dumnezeu ne-a trimis aici, am vrea să fim sprijiniţi şi de rugăciunile frăţiilor voastre.

Acum plecăm de aici, pentru că Lucrarea Sa este o Lucrare uriaşă, sunt sute de mii de oameni, sunt sute de mii şi mii de mii de tineri care s-au înrolat în această Lucrare ca să-L slujească pe Dumnezeu. Şi, ca semn al bătăliilor, sunt şi răniţi în lupte, sunt şi morţi, sunt şi dispăruţi. Noi trebuie să salvăm ceea ce se mai poate salva din toate. Aceasta este misiunea pe care am primit-o şi fraţii stau gata de bătălie, să mai salvăm ceea ce se mai poate salva dintre cei răniţi sau care sunt în spitalele sufleteşti. Pentru că puterea întunericului şi-a concentrat toate forţele asupra acestei sfinte Lucrări. Toţi duşmanii lui Dumnezeu s-au îndreptat împotriva acestei Lucrări, însă, cum s-a cântat cântarea aceea: „Nu te teme, nu te teme, / pentru tine dau popoare-ntregi, / tu ai preţ nespus în ochii Mei…” aşa sunt oamenii, copiii lui Dumnezeu! Mai ales când hotărâţi au venit în lupta aceasta pentru cauza slăvită a lui Dumnezeu.

Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să ne sfinţească, fraţii mei, şi trupurile, şi duhurile, şi sufletele noastre, ca să fim găsiţi întregi până în ziua venirii Domnului. Amin!

Slăvit să fie Domnul!

4. ORBUL VINDECAT DE DOUĂ ORI

din vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz) la adunarea de la Reşiţa – 1974

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010 – vol.1

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *