Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Despre cum Se arată Dumnezeu oamenilor

Despre cum Se arată Dumnezeu oamenilor

Despre cum Se arată Dumnezeu oamenilor

Ucenicul Sundar întreabă:

– Doamne, dacă Tu Te-ai arăta oam­enilor în chip văzut, ei n-ar mai avea nici o îndoială în ce priveşte Dumnezeirea Ta şi existenţa Tată­lui; toţi ar crede şi ar purcede pe drumul cel adevărat.

Domnul răspunde:

– Fiul Meu, Eu cunosc starea sufletească a oamenilor şi Mă descopăr fiec­ăruia în măsura în care el are lipsă de această descoperire. Pentru ca să călăuzesc pe oameni la viaţa cea adevărată, Eu nu puteam folosi alt mijloc mai bun decât să Mă fac om ca ei. În chipul acesta, oamenii putură să înţeleagă că Tatăl nu este o fiinţă ciudată şi înspăimântătoare; ci că El este iubire; El este ca şi ei, căci ei au fost zidiţi după chipul şi asemănarea Lui­.

E o dorinţă firească pentru un om să se închine şi să iu­bească pe Acela în care crede. Dar pe Tatăl e cu neputinţă să-L vadă, deoarece firea Lui întrece înţelegerea omenească şi cel care doreşte să vadă necuprinsul trebuie să fie el însuşi necuprins. Omul este mărginit, cuprinzibil şi făptuit; el nu poate vedea pe Dumnezeu.

Dumnezeu S-a întrupat în Mine pentru ca fiii Săi – făpturi mărginite – şi îngerii toţi să-L poată afla în slava Sa cerească şi să în­cerce o mare bucurie.­

Eu sunt chipul lui Dumnezeu cel nevăzut în Care locuieşte toată plinirea Dumne­ze­irii, tru­peşte (Col 1, 15; 2, 9). Cel care M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl (In 14, 9).

Sadhou Sundar Singh / La picioarele Stăpânului meu 

 Traducere de prof. dr. Gr. Cristescu şi Preot Iosif Trifa

Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2010

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!