Oastea Domnului

Despre păcat şi despre mântuire

După cum un trup atins de lepră amorţeşte – şi de cele mai multe ori devine ne­simţitor –, tot aşa, inima şi cugetul.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Despre ce este păcatul

Ucenicul Sundar întreabă: – Ceea ce mă frământă pe mine în­deosebi este dorinţa de a afla ce este într‑a­de­văr păcatul. Cum a putut.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Ouăle şi puişorii

Sufletul din trupul omenesc este asemeni unui puişor ascuns în coaja unui ou. Dacă, printr-un mijloc oarecare, puişorul dinăuntru ar afla că dincolo.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Sfânta Scriptură

Eu Mă descopăr statornic – ­zice Domnul – celor care Mă caută cu inimă curată. Eu Mă desco­păr prin cuvintele Mele, adică prin.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Dumnezeu este iubire

Dumnezeu este iubire. În orice fiinţă, mai vârtos în om, Dum­nezeu a sădit sămânţa iubirii. Aşadar, Dumnezeu are dreptul să primească partea de.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Îndoielile

Oricare ar fi însuşirile sau darurile pe care le-a împărtăşit Dumnezeu omului, ele sunt ne­folositoare, dacă omul nu le pune în lucrare. Tot.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Despre cum Se arată Dumnezeu oamenilor

Ucenicul Sundar întreabă: – Doamne, dacă Tu Te-ai arăta oam­enilor în chip văzut, ei n-ar mai avea nici o îndoială în ce priveşte.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Buretele şi apa / Cărbunele şi focul

Buretele şi apa Buretele e în apă şi apa e în burete. Acestea sunt două lu­cruri deosebite. Tot aşa, copiii Mei rămân în.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Copilul şi mama

O femeie se ascunse în grădină, între copacii stufoşi, şi copilul ei o căuta plângând. El străbătu toată grădina, fără să-i dea de.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

De ce nu Se arată Dumnezeu oamenilor în chip văzut?

Ucenicul Sundar întreabă: – O Doamne, Izvorul vieţii, de ce nu ne împărtă­şeşti din bucuria vederii fiinţei Tale?… De ce nu Te arăţi.

Citește în continuare