Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home FRUMOSUL CÂNTAR DREPT

FRUMOSUL CÂNTAR DREPT

FRUMOSUL CÂNTAR DREPT

1. Duhul Tău, Preaiubitul meu, îmi grăieşte şi îmi spune:
– Răutatea inimii îi întunecă omului care o are toate însuşirile bune ale fiinţei lui.

2. Mai întâi, judecata minţii,
apoi, vederea ochilor,

3. apoi, vorbirea gurii, urzeala mâinilor sale şi umbletul picioarelor.

4. Când sufletul rău este al unui om prost şi un mărginit, răutatea lui este bădărană şi redusă.

5. Când sufletul rău este însă al unui om „cult“ şi „puternic“, răutatea lui va fi calculată şi întinsă.

6. În cântărirea urmărilor păcatului, nu este nici o deosebire între răul „mic“ şi răul „mare“. Între răufăcătorul prost şi răufăcătorul cult.
7. Fiecare dintre ei a căutat să facă tot răul pe care îl putea face la nivelul lui şi cu mijloacele sale.

8. Astfel va fi şi pedeapsa: fiecare o va simţi cu toată fiinţa sa, la tot nivelul său şi cu toate însuşirile sale.

9. Cu bunătatea inimii este tot asemenea. Ea îi luminează omului care o are mai întâi judecata minţii, apoi coboară pe rând în lumina ochilor lui, în cuvintele gurii, în faptele mâinilor, în căile picioarelor sale.

10. Sunt şi în bunătate gradaţii, fiecare om bun putând-o împlini în măsura darurilor sale. A virtuţilor pe care le câştigă. Şi la nivelul pe care l-a atins.

11. Un binefăcător sărac, oricât ar vrea, desigur, nu poate face binele într-o atât de mare măsură cât un binefăcător bogat.

12. Dar poate face uneori mai-micul lui bine, într-un fel mult mai frumos şi mai iubitor decât al celuilalt.

13. Felul cum dai face adesea mai mult decât ceea ce dai.

14. Doar doi bănuţi a dat, din sărăcia ei, văduva sărmană – însă, în faţa lui Dumnezeu, aceşti doi bănuţi preţuiau mai mult decât toţi talerii aruncaţi de către ceilalţi.

15. Nu prin valoarea înscrisă pe ei, ci prin frumuseţea cu care au fost dăruiţi.
Căci bogatul aruncă, dar săracul dăruieşte.
16. Există tot atâtea gradaţii între răsplătiri, câte există între fapte şi făptaşi.
De aceea judecata celor ascunse va fi cea mai necruţătoare.
Şi cea mai minunată.

17. Şi în suferinţă există gradaţii.
Pe aceeaşi suferinţă, un suflet slab o îndură într-un fel, un suflet tare o îndură în alt fel.

18. Pe aceeaşi nedreptate, o inimă nesimţitoare o suportă uşor, o inimă gingaşă o suportă greu.

19. În aceeaşi încercare, în aceeaşi primejdie, în aceeaşi nenorocire, unul poate fi tăcut, pe când altul nu poate fără să se văicărească, fără să tremure, fără să cadă.

20. Fiecare îşi îndură încercarea şi îşi duce crucea potrivit gradului de sensibilitate şi de cunoaştere până la care a putut ajunge el.

21. Unuia nu-i pasă, chiar lovit cu un ciomag, pe când pe un altul îl doare şi sufere până la deznădejde chiar atins şi cu un cuvânt.

22. Nu-i la fel răbdarea pentru toţi, deci nu poate fi la fel nici răsplata răbdării celor care au biruit.

23. Iubirea nu poate judeca decât părtinitor.
Dreptatea însă nu!

Traian Dorz,
din „Prietenul tinereții mele”,
Editura Oastea Domnului, Sibiu

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!