Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (II)

IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (II)

IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (II)

Pe la jumătatea praznicului, Iisus S-a suit la Templu şi învăţa norodul.

Dragi ucenici ai Domnului Iisus, nici voi nu trebuie să părăsiţi Templul Său.
Nu voi trebuie să ieşiţi din biserică, ci păcatul trebuie să iasă din ea!
Nu fiii adevăraţi trebuie să plece din Casa Tatălui lor, ci vrăjmaşii Lui şi păcatele lor trebuie să plece din ea.
Fiindcă ei, cei răi, stau pe nedrept în Casa Tatălui nostru şi o necinstesc. Nu noi, cei iubiţi ai Lui.
Voi mergeţi mereu în Templu şi rămâneţi mereu acolo.
Învăţaţi şi trăiţi acolo Cuvântul Domnului, puternic şi fierbinte.
Lucraţi şi luptaţi să-I faceţi tot mai mult loc Domnului în Casa Sa. Şi să-L puteţi înălţa tot mai mult pe El în ea.
Încet, încet Iisus va scoate afară din Casa Lui tot ce e rău, iar voi Îl veţi putea preamări pe Domnul din tot sufletul în mijlocul Templului Său curăţit de păcate, aşa cum vrea El.

Peste tot, pe unde se poate, căutaţi să faceţi adunările noastre numai în biserici.
Noi acolo trebuie să propovăduim, căci acolo este poporul şi acolo este Domnul.
Domnul acolo ne-a trimes şi acolo trebuie să rămânem totdeauna.
Nu peştii vin la pescari, ci pescarii se duc la peşti, acolo unde sunt ei.
Nu vânatul se duce după vânători, ci vânătorii se duc după vânat, acolo unde este el.
Tot aşa este şi cu propovăduirea Evangheliei: nu cetăţile vin la noi, ci noi trebuie să mergem la ele (Matei 28, 19).
Nu cei pierduţi merg să-L caute pe Dumnezeu, ci Dumnezeu merge mereu să-i caute pe ei (Luca 19, 10). Poporul este în Templu – acolo să mergem şi noi.

Hristos rămâne mereu în Templu pentru a-i învăţa pe cei neştiutori.
Dacă voi plecaţi de acolo, El nu pleacă.
Voi puteţi pleca, dacă nu căutaţi foloasele Lui, ci foloasele voastre (I Cor. 10, 33).
Dar Hristos, Care caută sufletele pierdute şi mântuirea lor, nu poate pleca.
Voi puteţi pleca, dacă nu vă mai leagă nimic de ceea ce Îi este scump Tatălui vostru, dar Hristos, Care varsă şiroaie de lacrimi pentru că voia Tatălui nu este păzită, nu poate pleca (Ps. 119, 136).
Voi aţi putut pleca dacă aţi căutat locuri comode şi avantaje pentru voi, dar Hristos, Care a venit să caute şi să iubească oile cele pierdute, nu poate pleca de acolo de unde sunt acestea.
Nu le poate părăsi şi El, dacă voi le-aţi părăsit (Ezec. 34, 1-16).

El rămâne mereu ca să caute sufletele pierdute acolo unde le poate afla şi mântui şi să-i înveţe pe cei ce nu ştiu cum să-L cunoască, fiindcă aceştia nu ştiu unde să-L caute pe El, nu ştiu cum să se împărtăşească din binefacerile Lui.
Nu ştiu, sărmanii, unde să se ducă să-L caute astăzi pe Hristos, ci se duc tot acolo unde ştiau că a fost El cândva… şi Îl aşteaptă acolo cu nădejdea că va veni la ei,  iar El nu-i va înşela.
Dacă totuşi voi aţi plecat din Templu, nu-i împiedicaţi şi nu-i mai amăgiţi pe cei care nu vor să plece din el.
Nu-i împiedicaţi măcar pe cei care au mai rămas acolo ca să-L ajute pe Hristos a face curăţirea Templului Său.
Ci, dacă mai aveţi un strop de frică de Dumnezeu şi un strop de frică de păcat, feriţi-vă să-i împiedicaţi pe cei care merg în Templu, îndemnându-i să nu mai meargă.
Nu umblaţi să-i dezbinaţi şi să-i slăbiţi.
Nu-i chemaţi ca să-i scoateţi din Templul Său şi să-i atrageţi la voi, în templele voastre,
căci veţi fi pedepsiţi de Dumnezeu.
Locul lor va rămâne gol, iar slujba lor neîmplinită.
Dacă voi nu vreţi să intraţi, măcar lăsaţi-i pe alţii să intre (Matei 23, 13).
Dacă voi aţi ieşit, măcar nu-i mai amăgiţi şi pe alţii să iasă.
Hristos Îşi tot caută ucenici cu care să intre în Templu şi să-Şi facă lucrarea Lui acolo, în Casa Tatălui Său, iar voi îi tot furaţi de la El, împiedicându-I lucrarea.
Şi credeţi voi oare că nu va veni odată vremea să vă luaţi pedeapsa pe care o meritaţi pentru această nelegiuire a voastră?
Va veni în clipa când nu vă gândiţi.
Cine trebuie să aibă urechi de auzit să le aibă!

Doamne Iisuse, noi iubim Biserica Ta şi ne ducem cu evlavie şi cu bucurie în Casa Tatălui, la rugăciune şi la preamărirea Ta.
Dar sunt atât de mulţi tulburători şi batjocoritori care hulesc Casa Ta şi-i împiedică pe închinătorii Tăi să meargă cu evlavie în ea să se închine Ţie.
Doamne Iisuse, după cum Te rugăm să scoţi din Casa Ta orice păcat şi orice obicei urât şi necredincios,
după cum Te rugăm să-i faci pe toţi slujitorii Tăi adevăraţi ispravnici credincioşi ai Tainelor Tale,  iar pe noi toţi, pietre vii şi curate în Templul Tău (I Petru 2, 5),  tot aşa Te rugăm să aperi turma Ta şi Casa Ta de pângărirea acelora care nu se mai pot nici îndrepta, nici linişti.
Amin.

Traian Dorz, din “Hristos – Învăţătorul nostru”

Author: Adi.Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *