Meditaţii Traian Dorz

FAŢA ŞI FĂŢĂRNICIA (II)

 

10. De cuvintele cuiva poţi să nu ţii seamă,
dar de lucrările lui nu poţi să nu ţii.
Cu atât mai mult este adevărat lucrul acesta când este vorba de Hristos.
Lucrările Sale sunt materializarea, sunt întruparea Cuvintelor Sale.
Atât unele, cât şi altele sunt adevăruri.

11. Crezând Cuvântul lui Dumnezeu, crezi în lucrările Sale. Şi crezând lucrările Sale, crezi Cuvântul Său.
Pentru că fiecare cuvânt al Lui se întrupează la timpul său
într-o lucrare, într-un eveniment, într-o împlinire.
Nici un Cuvânt al lui Dumnezeu nu rămâne fără împlinire.
Fiecare ban al Domnului are acoperirea în aur.

12. Profeţiile lui Hristos devin istoria,
făgăduinţele Lui devin realitatea
şi fiecare Cuvânt al Său devine trup, adică eveniment – la vremea rânduită împlinirii sale –
după cum fiecare mugur bun de pom devine rod
şi fiecare boboc devine o floare – la vremea lui.

13. Făgăduinţele Domnului sigure de astăzi vor fi realitatea sigură de mâine.
Căci nimic nu este mai sigur din cer şi de pe pământ decât împlinirea Cuvântului dumnezeiesc (Ps 102, 25-27; Lc 16, 17; I Ptr 1, 25).

14. Dacă credeţi Istoria şi Realitatea, Trecutul şi Prezentul, atunci voi credeţi chiar Cuvântul lui Dumnezeu,
fiindcă tocmai profeţiile Sale le-au lucrat acestea.

15. Dacă credeţi faptele, voi credeţi tocmai Cuvântul, căci ele sunt în El.
Şi dacă credeţi în prezentul acesta, care era viitorul ieri, voi trebuie să credeţi şi în viitorul de azi, care este prezentul de mâine.

16. Viitorul va fi sigur, absolut şi exact, întocmai aşa cum ni-l înfăţişează înştiinţările Cuvântului lui Hristos.
Va fi numai întruparea înştiinţărilor Lui. După cum boabele care sunt acum în saci sunt holdele verzi din primăvara viitoare
şi pâinea din toamna care îi va urma.

17. Lucrările lui Hristos sunt una şi aceeaşi cu cuvintele Lui.
Nu veţi avea nici o dezvinovăţire dacă nu le veţi crede.
Iar crezând lucrările lui Hristos, veţi ajunge să credeţi în El.
Dar numai dacă veţi fi sinceri.
Şi veţi gândi înţelept.

18. După ce a trăit în mijlocul oamenilor plin de har şi de adevăr
şi după ce a umblat din loc în loc, făcând bine,
şi după ce a făcut toate lucrările pe care Tatăl I le dăduse să le facă,
– acum Hristos este slăvit,
iar mâine va veni ca Judecător al tuturor celor ce au crezut
ori n-au crezut lucrările, Cuvintele şi existenţa Lui.

19. Hristos, după ce a propovăduit tuturor Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu
şi după ce a dat tuturor oamenilor o pildă şi o poruncă să calce pe urmele Lui,
acum este Împăratul Veşnic
Care a întemeiat o Împărăţie Veşnică, a cărei temelie este Dragostea şi ai cărei moştenitori vor fi cei ce iubesc.
20. Hristos, după ce Şi-a dat viaţa ca preţ de răscumpărare pentru păcatele şi mântuirea întregii lumi,
acum, scăpat pe totdeauna din mâinile oamenilor, are soarta veşnică a tuturor oamenilor în Mâinile Lui.
O, binecuvântate Mâini ale Mântuitorului nostru iubit, ocrotiţi dulce şi fericiţi pe totdeauna părtăşia noastră cu El
în dragoste şi cântare.
Amin.

Traian Dorz, din „Avuţia Sfântului Moştenitor”

Lasă un răspuns