Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ÎNCEPUTUL LUCRĂRII DOMNULUI ( II )

ÎNCEPUTUL LUCRĂRII DOMNULUI ( II )

ÎNCEPUTUL LUCRĂRII DOMNULUI ( II )

11. Dumnezeu, Care veghează necurmat asupra planurilor Sale, spre a le aduce la îndeplinire, intervine totdeauna la timpul potrivit, săvârşind minunea Sa ca şi cum totul ar fi fost firesc, normal, obişnuit.
Ca şi când omul ar fi acela care face şi care alege, – şi nu Dumnezeu.

12. Aşa împlinesc oamenii planurile lui Dumnezeu, pe care nu le pricep şi nu le doresc, crezând că şi le pun la cale pe ale lor.

13. Domnul nostru Iisus Hristos a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă…” (In 12, 24).
Astfel „moartea” grăuntelui de grâu începe chiar din clipa când primeşte să fie aruncat în brazdă.
El nu moare dintr-o dată, dar moare în fiecare zi câte puţin, prin munca şi lupta pe care o duce spre rodul pe care îl pregăteşte.
Rodul va apărea numai atunci când jertfa grăuntelui semănat va fi dăruită în întregime…
Aşa şi noi, aşa şi ale noastre…

14. Redacţia unei gazete este ca o uriaşă centrală telefonică prin care vin şi trec toate ştirile şi întâmplările din ţară şi din lume.
E ca un uriaş laborator în care vin spre analiză tot felul de lucruri bune sau rele.
E ca un turn de pază din care se văd şi se dau alarme împotriva multor primejdii şi nenorociri.
Când este ceea ce trebuie să fie.

15. Din tot elanul cu care se luptaseră fiii acestei ţări de secole înainte pentru împlinirea marelui nostru ideal naţional – parcă nu mai rămăsese nimic în momentul începerii Lucrării Oastei Domnului.
Toată frumoasa muncă pentru trezirea şi formarea conştiinţei curate a datoriei, a unităţii, a cinstei, a dem-nităţii şi moralei parcă încetase de peste tot.
Toate luminile frumoase şi vrednice care ardeau cândva atât de curat şi de puternic parcă le stinsese un vânt satanic.
Şi un întuneric vinovat se întindea rece, ameninţător şi deznădăjduit peste toate hotarele noastre fireşti şi sufleteşti.

16. Ce ai făcut tu pentru ca aceşti nefericiţi beţivi şi suduitori să-şi dea seama cutremuraţi şi îngroziţi de pă-catul şi pierzarea lor? Ei merg fără să-şi dea seama la o pierzare sigură, – dar tu ştii cutremurător de bine lucrul acesta.
Ce-ai făcut tu pentru ca Hristos să fie dus până la ei, iar ei, aduşi până la Hristos? – singura întâlnire mân-tuitoare a unui suflet şi a unui popor.

17. Duhul Sfânt îl încredinţează (pe Părintele Iosif Trifa – n. ed.) tot mai puternic că învierea şi înnoirea nu pot veni decât prin puterea Crucii şi a Jertfei Mântuito-rului Hristos, din Izvorul cuvintelor Sfintei Scripturi.
Trebuie deci puternic făcută în popor cunoscută, citită şi iubită Biblia, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu.
În ea este Hristos. Şi în El sunt izvoarele învierii şi ale vieţii. În aceasta stă taina biruinţei Sale.

18. Duhul Sfânt împinge biruitor acest torent de ape vii în cercuri şi valuri tot mai largi, izbind în păcat şi prăbuşind multe stavile ale lui.
Multe comodităţi sunt ameninţate, iar valurile în-noitoare clatină mentalităţi învechite şi le mătură, adu-când în locul lor harul nemaicunoscut înainte al unei fericite învieri şi trăiri colective în Hristos.

19. Prin naşterea din nou, întâi, la trăirea şi la lupta pentru mântuirea ta,
apoi prin mărturisirea personală şi de la om la om, intri în trăirea şi în lupta pentru mântuirea altora.
Totul într-o dragoste fierbinte pentru Dumnezeu şi pentru de-aproapele.

20. Dacă un război de un fel se terminase în afară cu dezrobirea naţională – un nou război, de un alt fel, începuse înăuntru, pentru dezrobirea noastră sufletească. Şi acest război trebuie purtat cu şi mai mare hotărâre.
Oricât va fi de lung şi de mare acest război, el va trebui să se încheie numai atunci când se va fi făcut desăvârşita noastră dezrobire sufletească de sub robia păcatului şi a decăderii în care suntem ţinuţi acum.
Dumnezeul nostru, grăbeşte această fericită dezro-bire, – Te rugăm.
Amin.

Alergarea Stăruitoare / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2008

 

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!