Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home La sfârşitul veacurilor misiunea Evangheliei nu va fi lipsită de case iubitoare

La sfârşitul veacurilor misiunea Evangheliei nu va fi lipsită de case iubitoare

La sfârşitul veacurilor misiunea Evangheliei nu va fi lipsită de case iubitoare

În multe case primitoare, era şi câte ceva ascuns, îndoielnic.

Într-o zi, un fariseu ruga pe Iisus să prânzească la el. Văzând fariseul că Domnul Iisus nu respectă datina lor, nu se spală pe mâini înainte de a se aşeza la masă, se mira, întrebându-se cu uimire în inima lui despre aceasta. Mântuitorul, cunoscându-i inima, a deschis cuvânt mustrător la adresa fariseului, a învăţătorilor Legii, făcându-i vinovaţi de sângele proorocilor vărsat de ei, de la sângele neprihănitului Abel, până la sângele proorocului Zaharia, care a fost ucis între altar şi templu (cf. Lc 11, 34-54).

Câte lucruri se pot descoperi la om acasă, greu de descoperit oriunde în altă parte. E bine să cunoşti pe cineva în adunare, unde se vesteşte Cuvântul. Acolo toţi cântă şi pe feţele tuturor radiază veselia. Omul de mai sus avea astfel de religiozitate seacă, a literei, a slovei (cf. II Cor 3, 6). Pentru o simplă datină ce nu afecta religiozitatea, nutreşte în inima sa. Poate că Mântuitorul să fi ocolit datina din Lege ca să descopere făţărnicia ascunsă din inima lui, să arate şi altora primejdia de a fi făţarnic, cum sunt fariseii. Doamne Iisuse, nu ne lăsa să cădem în aşa ispită!… Ispita aceasta se strecoară şi în suflete simple. Chiar dacă n-au nimic: nici funcţie, nici avere. Tronează şi în sufletele sărace. Li se pare că sunt cineva şi că merită să fie ascultaţi. Şi pentru aceasta poartă discuţii interminabile. Unii şi-au făcut din casele lor idol. Crezând că binecuvântarea harismelor se revarsă numai în casa lor, sau cel mult în prezenţa lor. Ce dureros că se mai găsesc astfel de suflete înguste, a căror îngustime se revarsă şi asupra altora!

În vremea aceea, a Bisericii Primare, întrunirile se făceau în case, chiar şi pentru săvârşirea Sfintei Liturghii: casa lui Marcu, a lui Aquila şi Priscila, a lui Iust, casa Mariei, mama lui Ioan, casa sutaşului Corneliu, a Lidiei, şi multe alte case, ale celor care s-au predat ei înşişi lui Dumnezeu, împreună cu toată casa lor.

Cu toţii s-au dus în locurile câştigate în Domnul Iisus pentru veşnicie. Nici Lazăr, nici Maria, nici Marta nu mai sunt; dar în locul lor Duhul Sfânt a ridicat milioane şi milioane de alte case, care să ţină locul celor ce astăzi nu mai sunt. Şi până la sfârşitul veacurilor misiunea Evangheliei nu va fi lipsită de case iubitoare şi purtătoare de steagul biruinţei lui Hristos-Domnul prin Înviere.

Acele case s-au pus cu totul în slujba sfântă biblică. Până şi avutul lor nu mai era al lor, ci al tuturor (cf. Fapte 4, 32-37). Aceste practici sfinte, după litera şi duhul Evangheliei se numesc unirea în dragoste desăvârşită a credin-cioşilor. Cu timpul, şi unirea, şi dragostea, şi credincioşia credincioşilor a slăbit; în lucrurile materiale, fireşti, trupeşti, dar mai ales în cele duhovniceşti reapărând „al meu”. Şi acest „al meu” face ca vestitorul Bibliei, împreună-lucrătorul cu Dumnezeu, când seamănă sămânţa Cuvântului să semene plângând sau fiindu-i foame. Plângând pentru săracii neajutoraţi şi sărăcia dragostei, a stării duhovniceşti sărace care stăpâneşte.

Acest „al meu” închide ochii pentru cel căzut între tâlhari şi inima faţă de cel nevoiaş, ori face dărnicii de mântuială, de ochii lumii. Aceste dărnicii în faţa Domnului  n-au nici o valoare, ca şi când n-ar fi. Nu aştepta să vină săracii şi să-ţi ceară. Săracii trebuie căutaţi şi ajutoraţi.

Când simţi rana cuiului care a sângerat mâinile şi picioarele Mântuitorului, rana suliţei care a străpuns coasta Lui pentru vina ta, abia atunci vei simţi cu adevărat şi cu acela care se află în lipsă. Abia atunci unirea şi dragostea creştinilor se fac văzute şi simţite. Abia atunci vei simţi şi durerea celui în suferinţă. Atunci şi rugăciunea-i auzită şi cântarea se înalţă, şi cuvântul vestit se face primit, şi trăirea-i pricina bucuriei; atunci se culeg roade îmbelşugate pentru slava veşnică ce va să vie (cf. Iac 2).

Sfântul Apostol Pavel preţuia nespus de mult acele case care au devenit ocrotitoare pentru credincioşi, şi, ori de câte ori făcea urări de sănătate, nu uita o îmbrăţişare şi pentru Bisericile din casele acelora ce s-au făcut una în Domnul Iisus cu credincioşii şi cu fraţii, acoperind cu dragoste nevoile lor (cf. Col 4, 15). Cât de mult iubea el acele case-biserici!… Cu câtă iubire ne adevereşte că Aquila şi Priscila şi-au pus grumazul lor pentru viaţa lui (cf. Rom 16, 3-4). Iar versetul 5, „şi Biserica din casa lor…” ne face să înţelegem cunoaşterea şi predarea lor adâncă, fără de rezerve, Domnului Iisus Hristos şi slujbei Sale, punând totul la picioarele Apostolilor: casele, avutul şi răspunderea; mai ales că trăiau vremurile de restrişte, când se declanşau tot felul de prigoane împotriva creştinismului.

Iată-l pe Gaius, gazda Sfântului Pavel şi a toată Biserica. Era ataşat cu tot ce avea Bisericii şi lui Hristos-Domnul (v. 23; Flm 2). În acest capitol sunt înşiruite multe nume, ca: Febe (Fivi) şi Maria care s-au ostenit mult. Nădejdea şi bucuria Sf. Ap. Pavel pentru aceste suflete se bizuia pe:

– ascultare cunoscută de toţi;

– înţelepciune spre bine;

– nevinovăţie la rău, curăţie şi sfinţenie.

Numele unora sunt foarte cunoscute în Biblie şi se repetă mereu, aproape în toate epistolele pauline (cf. I Cor 16, 19; etc.). Dar când se va citi cartea neamurilor, sus în ceruri, ce se va spune oare despre noi şi felul în care am administrat bunurile şi casele noastre? Ce vom răspunde atunci?

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!