Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Mângâietorul -Vistierul Bunătăților

Mângâietorul -Vistierul Bunătăților

Mângâietorul -Vistierul Bunătăților

În Sfânta Evanghelie de la Ioan, cap.14, versetele 16-18, găsim cea mai dulce, sfântă şi plină de iubire îmbărbătare a Mântuitorului: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da vouă un alt Mângâietor, Care să rămână cu voi în veac…”

Cu cât dor şi drag, Mângâietorul – Duhul Adevărului împărţea această scumpă mângâiere Sfinţilor Apostoli şi, de atunci încoace, tuturor celor care se apropiau de El!

Mulţumim Scumpului nostru Mângâietor pentru marile Sale făgăduinţe şi sfintele mângâieri ce le revarsă peste sufletele noastre mereu şi mereu… El rămâne cu noi la vreme de necaz, în lipsuri, în întristări şi în bucurii, plânge cu noi şi se bucură cu noi. Iar când nu mai putem duce crucea noastră, ne poartă pe Braţele Sale, ca un Bun Păstor şi Tată.

Ne dăruieşte fără plată dragostea şi dulcea Sa mângâiere.

Părintele Iosif Trifa, în cartea: „Duhul Sfânt”, spune că „Mângâierea Duhului Sfânt trece prin Golgota, trece prin trezirea cea sufletească a omului şi se dă numai celor ce trec pe la picioarele Crucii”. Cred că noi cu toţii am simţit, în aceste luni de restrişte, scumpa mângâiere a Domnului Iisus peste inimile şi sufletele noastre. Chiar şi atunci când eram departe trupeşte de Sfânta Biserică şi de adunare. Când tânjeam să fim prezenţi la Sfânta Liturghie, să dăm răspuns la cuvintele preotului: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apro- (continuare în «Iisus Biruitorul», nr. 28) (urmare din pg. 2) piaţi”, apoi cu cutremur să ne împărtăşim cu Sfântul Trup şi Scumpul Sânge al Mântuitorului. Pe urmă, de o caldă îmbrăţişare a fraţilor, o duioasă cântare şi o scumpă rugăciune. Însă aceste sfinte mângâieri sunt ca un izvor ce curge „din Domnul Iisus” şi venind peste noi. Datori suntem să le dăruim şi noi celor care au nevoie, semenilor noştri. Toate scrierile Părintelui Iosif Trifa, ale fratelui Traian Dorz şi ale înaintaşilor noştri, scrise pe cele mai chinuitoare paturi şi în mari necazuri, în cele mai reci şi groaznice închisori, scrise cu sânge, sunt pentru noi un sfânt testament şi o duioasă mângâiere „care ne mângâie – ca să mângâiem”. Amin!

Constantin PRICAZ

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!