Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Nu se încalcă astfel liberul-arbitru al individului? N-ar fi de preferat ca fiecare la 14, 16 ori 18 ani să decidă singur dacă vrea să fie botezat?

Nu se încalcă astfel liberul-arbitru al individului? N-ar fi de preferat ca fiecare la 14, 16 ori 18 ani să decidă singur dacă vrea să fie botezat?

Nu se încalcă astfel liberul-arbitru al individului? N-ar fi de preferat ca fiecare la 14, 16 ori 18 ani să decidă singur dacă vrea să fie botezat?

1. Ce este botezul? La ce vârstă trebuie botezat nou-născutul?

R : Botezul este Taina în care prin întreita cufundare în apă, în numele Sfintei Treimi, cel ce se botează se curățeste de păcatul strămoșesc și de toate păcatele făcute până la botez. Acesta se naște la o viață nouă, spirituală, în Hristos și devine membru al Bisericii, Trupul tainic al Domnului.
Mântuitorul nu a stabilit nici o vârstă sau limită de vârstă pentru primirea Botezului, ci a arătat doar faptul că primirea Botezului este de o importanță vitală pentru intrarea în Împărăția lui Dumnezeu: „De nu se va naste cineva din apă si din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este” (Ioan 3, 5-6). Deși Mântuitorul i-a chemat întotdeauna la Sine pe copii și i-a dat drept exemplu celor mari, El nu a dat de înțeles niciodată că aceștia ar putea intra în Împărăția Sa fără a fi botezați.
Potrivit învățăturii Bisericii, această taină a Botezului se săvîrșește pentru prunci la 40 de zile după naștere.

2. Nu se încalcă astfel liberul-arbitru al individului? N-ar fi de preferat ca fiecare la 14, 16 ori 18 ani să decidă singur dacă vrea să fie botezat?

R : La botez creștinul nu -și exprimă credința sa ci credința Ei, a Bisericii. Ca urmare nu argumentul vârstei contează ci argumentul însușiri teologiei credinței ortodoxe este valabil. Practica botezarii pruncilor a ridicat de-a lungul timpului și anumite reticențe in rândul necredincioșilor.
Sub pretextul că botezul ortodox al copiilor, prin afundarea lor de trei ori in cristelnita, implică unele „pericole”, mass-media actuală lovește direct în dreapta credință a Bisericii Ortodoxe, caracterizand slujba botezului pruncilor drept una „primitiva”. Acești necredincioși crează panică în rândul populației mai ales prin mediatizarea brutală a unor cazuri rare de îmbolnăvire, chipurile, în urma botezului.

3. Sf. Ioan boteza bebeluşi? Însuşi Iisus era matur când a fost botezat. De unde rezultă „porunca” botezului pruncilor? A vorbit Hristos despre aşa ceva?

R : Faptul că Biserica botează copiii, îi mirunge și îi împărtășește în aceeași zi arată că un copil este o persoană umană întreagă. După cum Dumnezeu Copilul, Care S-a născut în peștera din Betleem, era Persoană, tot așa fiecare copil botezat este o persoană pusă în legătură de iubire eternă cu Persoanele Sfintei Treimi. El nu este o parte dintr-un om, ci el este un om întreg, este o persoană și are o valoare unică și eternă. Copilul nu este la început un animal care devine apoi om, ci din momentul conceperii sale, copilul este om, iar prin Botez, el devine persoană binecuvântată, având un nume și un chip îndreptat spre numele și chipul Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, deoarece după chipul Sfintei Treimi a fost creat omul când Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul și asemănarea Noastră”(Facere 1, 26), folosind pluralul tainic al lui Dumnezeu Unul și Multiplu, adică Dumnezeul-Treime.

4. Câţi preoţi trebuie să fie prezenţi la slujba botezului? Există o anumită taxă pentru aceasta?

R : Sfanta Taină a Botezului poate fi oficiată de un preot sau de mai mulți.
Taxele dacă există, sunt înștiințate la momentul planificării evenimentului religios.

5. Slujba se cuvine să fie săvârşită doar în biserică?

R : Botezul se săvârșeste numai de către preot și episcop, întotdeauna în biserică. Numai în cazuri cu totul speciale, botezul poate fi săvârșit în afara bisericii (spital, casă). Când nu se poate afla un preot, în cazuri de urgență majoră, botezul poate fi săvârșit de către orice crestin ortodox, prin stropire cu aghiazma sau apă curată, în numele Sfintei Treimi.

6. Ce rol au naşii? Cine e văduv sau divorţat poate fi naş?

R : Funcţia / calitatea de naș este aceea de a desemna un părinte spiritual, un garant, un martor. De aceea, naşii se numesc uneori şi martori.
Iniţial, creştinul se boteza fără a avea nevoie de un martor, doar pe baza mărturiei proprii. Extinzându-se creştinismul, cei botezaţi treceau printr-o etapă de pregătire, în care erau iniţiaţi în învăţăturile creştine. Această educaţie se făcea sub autoritatea spirituală a unui garant, care, la momentul botezului, dădea mărturie.
În acest fel, în Biserică, apare o relaţie deosebită de rudenie spirituală, între naş şi fin, relaţie care este socotită ca fiind de importanţă mult mai mare decât relaţia trupească dintre părinte şi copil. Astfel, naşii sunt „părinţi spirituali” ai finilor, o autoritate spirituală în domeniul creştinismului.
Starea socială nu este interdictie pentru a fi naș ci doar cea doctrinară și morală.

7. E adevărat că acelora care încreştinează un prunc li se iartă multe păcate?

R : În lucrarea Didahia celor doisprezece apostoli, în capitolul VII se precizează obligații spirituale ale tuturor participanților la Botez de a posti înainte de acest eveniment și cu siguranță de a se spovedi și împărtăși.
De aici decurgând și ierterea păcatelor de care ați făcut pomenire.

8. Pe parcursul vieţii, ce obligaţii are cel botezat faţă de naşii săi? Dar naşii faţă de el?

R : Să se preocupe constant de finul său. Nu e suficient să botezi şi gata. Botezul, ca „naştere de Sus”, este doar începerea unei relaţii educaţionale intre naş şi fin, cum tot aşa naşterea trupească este începutul vieţii. Orice naș trebuie să fie sfânt pentru finul său cum și orice fin trebuie să fie fiu duhovnicesc al nașului.

9. De ce nu se fac botezuri în timpul posturilor?

R : Rânduielile Bisericii Ortodoxe nu prevăd interdicții pentru oficierea Tainei Botezului.
Faptul că familiile aleg ca acest eveniment să fie însoțit și de manifestări lumești, îi ispitește pe cei mai mulți să nu stabilească o dată în perioada postului.

Părintele Onu Constantin

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *