Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home NUMELE BIRUITORULUI

NUMELE BIRUITORULUI

NUMELE BIRUITORULUI

1. Binecuvântat să fie Numele Domnului, Numele Biruitorului Iisus Hristos, căci atât de multe sfaturi,
sfătuiri şi conferinţe,
şi planuri, şi hotărâri puternice şi rele
ale multor neamuri, ale multor tirani, ale multor tronuri şi caste hrăpăreţe a răsturnat El!
Şi multe va mai răsturna încă, până la marele Nelegiuit pe care îl va spulbera cu suflarea gurii Sale şi îl va prăpădi cu arătarea Venirii Lui!

2. Multe sfaturi, chiar şi ale celor mai puternice neamuri, a răsturnat Dumnezeu, în scurta istorie a omului pe pământ.
Câte sfaturi „bine puse la punct” a zădărnicit Domnul chiar în ultima clipă,
dacă ceea ce urmăreau acestea era rău!
Printr-un mic amănunt, neprevăzut de ei, dar cunoscut lui Dumnezeu, totul a fost răsturnat, ori înainte, ori îndată.
Aşa va fi şi cu ultimele… Marele Biruitor Iisus Hristos le va nimici!

3. O, câte măsuri nedrepte, puse la cale în cel mai viclean mod
şi ţesute cu satanică abilitate,
şi urzite cu o blestemată pricepere,
Dumnezeu le-a zădărnicit, întorcându-le chiar împotriva celor ce le urziseră… Atât în micile lor părţi, pe parcurs, cât şi în marea lor parte de la sfârşit!
Slavă veşnică Înţeleptului Biruitor Veşnic, Iisus Hristos!

4. Dumnezeu veghează atent asupra tuturor oamenilor,
ca să-i izbăvească pe cei credincioşi şi nevinovaţi din orice curse.
Şi ca să intervină, răsturnând, mai devreme sau mai târziu,
toate sfaturile celor răi,
ori schimbând rezultatul lor,
ori pe sfătuitorii blestemaţi.
Puternic şi Înţelept este Hristosul lui Dumnezeu şi Numele Lui este Cel Biruitor şi Etern
şi Slava veşnică va fi numai a Lui!

5. Cu ce gând au început mulţi conducători de po-poare războaiele lor! Şi chiar ultimele războaie de cuceriri şi de robie!
Şi iată cum s-au răsturnat şi sfaturile, şi scaunele lor sub ruinele pe care le-au făcut armele lor blestemate
şi sub care s-au îngropat pe ei înşişi şi numele lor pe vecii vecilor,
în blestemul neamurilor pe care le-au sfătuit rău şi pe care le-au făcut să se lepede de Dumnezeu!

6. Dar cei neascultători şi necredincioşi nu vor să înveţe niciodată minte din păţania înaintaşilor lor blestemaţi, cum nu învăţase cândva nici împăratul Babilo-nului (Dan 5, 20-24).
Nu învaţă până când mânia Domnului Dumnezeu, pe Care tot nu încetează să-L provoace, se abate şi asupra fiecăruia,
scriindu-i osânda cumplită şi imediată.

7. Teme-te, omule, de Dumnezeu şi de mâinile Lui! (Evr 10, 31).
Teme-te de răsturnarea planurilor tale şi a scaunului tău
şi nu te îngâmfa împotriva voii lui Dumnezeu,
nici nu sfătui împotriva celor nevinovaţi,
– ca să nu se abată şi asupra ta prăpădul pe neaşteptate,
cum s-a abătut asupra multora dinaintea ta!

8. Nu lucra, omule, împotriva Cuvântului lui Dumnezeu şi a Numelui Său Sfânt!
Şi nu-i prigoni pe credincioşii Lui!
Nu uita istoria semenilor tăi şi nu uita ce au păţit alţii, care au mai fost înainte de tine şi mai mari ca tine!

9. Teme-te, omule, şi nu face nedreptate şi nici asu-prire, nici desfrânare şi nici tiranie, nici crime şi nici nelegiuiri,
căci va veni, mai grabnic de cum îţi închipui, piei¬rea ta şi răsturnarea sfatului tău.
Puternicul Dumnezeu, Care vede tot ce faci tu a-cum, este gata să-Şi repeadă săgeata Lui şi asupra pute-rii tale.
Numele Lui este Biruitorul. Teme-te!

10. Teme-te, omule, de Acela Care te poate răsturna într-o clipeală din ochi, oricât de tare ai fi tu (Lc 12, 5)!
Teme-te de Dumnezeul Care în fiecare zi răstoarnă multe şi-i ridică pe mulţi şi pe mulţi!

11. Teme-te, omule, de Dumnezeul Care priveşte pretutindeni. Permanent. Şi pe fiecare. În acelaşi timp.
Priveşte intenţiile, faptele şi căile fiecărui om.
Priveşte drept, atent şi autoritar.
Priveşte prin întuneric, prin ziduri, prin paravane, prin neprevăzut…
Priveşte apărător, ameninţător, mânios şi răsplătitor.
O, da, Ochiul Domnului priveşte totul! Teme-te de El!

12. Teme-te de Ochiul lui Dumnezeu, tâlharule, care pândeşti viaţa sau casa, sau numele, sau libertatea, sau dreptul de orice fel al de-aproapelui tău!
Teme-te, desfrânatule, care cauţi ascunzişuri şi mij-loace, întuneric şi minciuni,
spre atingerea scopurilor tale ruşinoase!

13. Teme-te de mânia lui Dumnezeu, hoţule, care cauţi să te strecori printre ascunzători de legi sau de fă-ră-de-legi,
printre forme de lucruri sau formalităţi de hârtie,
ca să nu fii prins făcând nelegiuirea…
Căci mânia Dumnezeului Care te vede te va ajunge sigur şi poate imediat.

14. Teme-te de judecata lui Dumnezeu, făţarnicule, care te împodobeşti cu măşti evlavioase ca să-ţi ascunzi trufia şi ambiţia, şi lăcomia, şi neascultarea ta!
În ochii oamenilor, poate ai reuşit un timp să faci aceasta, dar de Ochiul lui Dumnezeu nu-ţi vei mai as-cunde mult adevărata şi urâta ta înfăţişare.
Mâinile Lui te vor prinde şi te vor arunca în întune-ricul de afară, după cum este scris.
O, de te-ai trezi înainte de a ajunge acolo!

15. Teme-te de blestemul veşnic tu, stricătorule cu intenţie al Cuvântului Sfânt!
În ochii oamenilor, tâlharule, nedreptule, prigonitorule şi ucigaşule, tu poţi să pari împărat şi legiuitor,
dar Ochiul Domnului te vede aşa cum eşti: tiran şi asupritor.
Şi te va judeca odată mânios, dar drept.
Aşa cum meriţi, pentru tot ce ai făcut şi i-ai silit şi pe alţii să facă împotriva lui Dumnezeu şi a voii Sale.

16. De ochii oamenilor poate şi tu, desfrânatule al trupurilor sau al duhurilor,
al cărnii sau al scrisului,
al cuvântului sau al faptei,
al celor ruşinoase sau al celor sfinte, ai reuşit şi mai reuşeşti să te ascunzi,
– dar de Ochii Domnului nici întunericul, nici stilul, nici metoda şi nici zidurile nu te vor putea ascunde.
El te priveşte până în mocirla intenţiilor tale
şi aşa te va judeca, după cum meriţi: necruţător şi drept.

17. În faţa oamenilor, făţarnicul poate părea evlavios, credincios şi drept, fiindcă satana i-a pus la îndemână o mulţime de măşti cu care el ştie bine cum să se acopere în orice împrejurare, spre a înşela buna-cre-dinţă a celor care nu-l cunosc încă…
dar de Ochiul cel Atotputernic şi Arzător al lui Dum¬nezeu nu se va putea ascunde nicăieri!

18. Mâna lui Dumnezeu cea Puternică şi Curată va rupe orice mască a oricărui făţarnic, în curând,
şi fiecare va fi văzut gol
şi va fi urât de toţi iubiţii lui.

19. Temeţi-vă toţi cei care faceţi răul, căci în Ziua Mâniei Domnului nu va mai fi cine să vă scape…
Dar nici voi, credincioşii Domnului, să nu uitaţi niciodată că Ochiul Domnului priveşte…
Priveşte şi vede toate primejdiile întâmpinate de voi spre a-L urma şi sluji pe El.
Priveşte şi la fiecare dintre cei care vă pândesc…
Priveşte şi la focul în care trebuie să vă curăţiţi voi, spre a fi fără prihană, fără vină şi în pace, la Venirea Lui
sau la plecarea voastră.

20. Ochiul Domnului cel veşnic treaz priveşte la munca şi la lupta voastră frumoasă şi grea, dragi copii ai Lui!
La punga voastră, cât daţi şi cât vă rămâne…
La gândurile şi la faptele voastre, când sau cât sunt făcute în lumină şi în curăţie…
Priveşte la fiecare. Fiecând. Şi fieunde.
Bucuraţi-vă voi, toţi cei ce umblaţi în curăţie şi-L aşteptaţi pe Domnul cu dor! Venirea Lui vă va despăgubi de tot ce aţi suferit şi aţi pierdut pentru El.
Amin.

 

 

Numele Biruitorului / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2007

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!