Meditaţii

OPTZECI ȘI ȘASE DE ANI

Părintele Iosif Trifa s-a născut la 3 martie 1888 în comuna Certege, ca cel de-al patrulea – din cei şase – fiu al familiei Dumitru si Ana Trifa. Pe linia descendenţei paterne, bunicul lui Iosif Trifa (tatăl lui Dumitru) a fost unul din centurionii si oamenii de încredere ai lui Avram Iancu.

În 12 februarie 1938, ca urmare a unei operaţii (cea de-a șaptea), preotul Iosif Trifa îşi încetează activitatea pamântească.

mai multe detatalii puteți citi aici: Părintele Iosif Trifa

Dăm mai jos un articol publicat în anul 1948 semnat de  Tit I. Trifa si Traian Dorz

ZECE ANI…

În 12 Februarie anul acesta se împlinesc 10 ani de când a trecut la Domnul părintele Iosif Trifa, marele om al lui Dumnezeu care s-a sfârşit, ca roditorul bob de grâu, pentru ca în urma lui să se arate aceste roade în urma cărora, până peste hotarele ţării, se revarsă binecuvântările lui Dumnezeu.

Ce a însemnat pentru Biserică şi pentru neam acest om, şi Lucrarea uriaşă a harului lui Dumnezeu făcută prin el, aceasta numai cei care vor veni după noi vor putea să vadă. Marele câştig sufletesc pe care l-a adus poporului nostru şi Bisericii Oastea Domnului, încă nu poate fi măsurat şi cuprins de noi, care suntem prea aproape şi prea stăpâniți de nedesăvârşire, pentru a le putea cunoaşte toate îndeajuns.

Atâtea familii în care s-a sălăşluit pacea… atâtea mii de suflete scăpate din păcate, din cârciumi, din destrăbălări, din degradare morală şi materială… Atâtea mii de tineri îndrumaţi pe calea sfințeniei şi care vor întemeia familii ferite de degenerare… Atâţia analfabeti luminați de dragostea cărții… Atâţia rătăciți, aduşi la Domnul Hristos şi la vatra caldă a dragostei Bisericii Lui…

Minunata renaştere sufletească şi înviorarea care a cercetat cu o putere cerească poporul nostru prin răspândirea Sfintei Scripturi şi a învăţăturilor Ei, va da mereu şi din ce în ce mai mult, roadele binecuvântate de Dumnezeu, care vor fi tot mai fericite pentru noi şi pentru copiii noştri.

Ce a însemnat păr. Trifa şi ce înseamnă Oastea Domnului pentru poporul nostru, viitorul va arăta tot mai desluşit. Căci a fost un mare dar de la Dumnezeu, şi este o mare binecuvântare.

La acest popas, după îndemnul Sfintei Scripturi, noi ne aducem din nou aminte de el si mulțumim din nou Domnului Isus pentru că ni l-a dat. La Rusaliile anului acesta memoria Pär. Iosif va fi prăznuită într-un chip deosebit printr-un mare pelerinaj la mormântul lui din Sibiu,

Şi odată cu dânsul ne vom aduce aminte şi de ceilalţi apropiaţi colaboratori ai lui care şi-au sfârşit călătoria, la fel ca el, în marea slujbă a mântuirii altora: Păr. Vasile Ouatu de la a cărui trecere la Domnul se împlinesc 11 ani… A fratelui nostru Ioan Marini, plecat dintre noi anul trecut….

Dragostea veşnică a iubitului nostru Mântuitor, să-i păstreze pe veşnicie în locul cel minunat din Ceruri, de care s-au făcut vrednici prin lupta, prin viaţa, prin moartea lor.

Iar nouă Îl rugăm pe Domnul să ne dea putere ca privind la sfârşitul felului lor de viețuire, să le putem urma credinţa până la capăt; până în veşnicie.

Ca să ne putem şi noi bucura după aceia, veşnic la dreapta Lui. Amin.

Calendarul foii „Isus Biruitorul” pe anul de la Domnul 1948, întocmit de Tit I. Trifa si Traian Dorz, pag. 99-100.