Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Pacea cu Dumnezeu

Pacea cu Dumnezeu

Pacea cu Dumnezeu

Adevărata mărturisire despre Sfânta Scriptură nu place diavolului şi nici apostolilor lui. În vremea cercetărilor, mereu eram înfruntat pentru înalta preţuire ce o dam Sfintelor Scripturi ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu este binecuvântare pentru noi, oamenii. Cine ne-ar călăuzi prin valea umbrei morţii, cine ne-ar mângâia în timpul necazurilor felurite prin care trecem adesea, cine ne-ar îmbărbăta în lupta de zi cu zi? Cine ne-ar dezlega tainele divine, cum am deosebi între adevăr şi rătăcire, dacă n-am avea o revelaţie sigură de la Dumnezeu? Cine ne-ar descoperi pe Fiul Tatălui Ceresc, mântuirea câştigată prin Sângele Său, cum am fi binecuvântaţi cu Duhul Sfânt?

Iată de ce trebuie să dăm deplină ascultare Cuvântului lui Dumnezeu, căci Sfânta Scriptură este insuflată de Duhul Sfânt. Şi, ori de câte ori suntem cercetaţi de Domnul prin solii Săi, să primim cuvintele vieţii veşnice, să ne potrivim viaţa ca ceasornicul în mâinile ceasornicarului, când i se face controlul cuvenit, fără murmur, fără şovăire. Liniştirea inimii, încrederea deplină în harul divin, pacea cu Dumnezeu, primirea darurilor Crucii, toate se fac prin Cuvântul viu al lui Dumnezeu, primit în deplina siguranţă. Supunându-ne cu deplin respect cuvintelor Lui, dând respectul cuvenit vieţii duhovniceşti, trăind în sfinţenie după dreptarul învăţăturilor sfinte, preţuind sfintele profeţii, ne facem rost de inimă nouă, de viaţă sfinţită, devenim moştenitori ai Împărăţiei veşnice, aşteptând cu smerenie împlinirea făgăduinţelor Lui, în pacea Lui vom odihni şi vom adormi, ca să viem împreună în slavă.

Alipindu-ne cu toată fiinţa şi deplina încredere de Adevăr, mărturisindu-L pe Domnul cu îndrăzneală şi deplină înflăcărare, luptăm pentru fericirea noastră şi răspândirea Împărăţiei Sale pe pământ.

În cercetarea Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, mărtu-risirea stăruitoare şi folosirea cu rugăciune şi post, se primesc puteri neasemuite. Aceste puteri divine se simt, căci, vestin-du-se prin Duhul, El Se face simţit, auzit şi înţeles. Cercetând Sfântul Cuvânt, acesta ne-a dezvelit gustul amar al păcatului, ne-a vorbit despre stricăciunea inimii, ne-a dezvelit tristul adevăr al stării noastre de păcat. Ne-a încunoştiinţat apoi despre Sângele Divin, care curăţeşte orice păcat, spală orice rană, dăruind pace deplină sufletului întristat. Experimen-tând aceste puteri divine, cu credinţă şi lepădare de sine, primim harul curăţitor şi iertător.

Sfânta Scriptură ne asigură că rugăciunile ne sunt ascultate şi răsplătite de Tatăl nostru cel Ceresc. Noi am simţit călăuzirea Lui şi viaţa este dovada mărturiei acestui adevăr; datorită acestei puteri divine ne menţinem biruind pe calea credinţei, am rămas nebiruiţi de ispite în încercări şi prigo-niri. Prigonirile ne-au dat un şi mai puternic elan, amenin-ţările o şi mai înflăcărată nădejde, bătăile, lanţurile şi cătu-şele, foametea şi temniţele o şi mai sigură încercare de nebi-ruit în puterea Evangheliei nemuritoare.

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!